Wissingsminde
Intro

Wissingsminde er beliggende i Skanderup og er en af de største gårde på egnen.

I 1660 var gården delt i 2 halvgårde. LAS CHRISTENSEN og hustruen, KIRSTINE JONSDATTER, havde den ene halvgård og PEDER PEDERSEN og KIRSTEN MANDSDATTER den anden. En søn fra den ene halvgård, Las Christensens søn JON LASSEN, og en datter fra den anden halvgård, Peder Pedersens datter, MAREN PEDERSDATTER, bliver gift, og de 2 halvgårde bliver lagt sammen. I Fæsteprotokollen fra 1690 står der følgende: Som Jon Lassens enke i Skanderup har nu i mange år, og siden hendes mand døde i kongens tjeneste ved Vismar, hensiddet med mange små børn, og ingen har kunnet faa sig til gården at antage og forbedre og i hvorved har bekommet betydelig hjælp år efter år, og der er nu en så stor restance på gården, og der ses dog ingen bedring eller fremgang, så længe samme enke således den besidder, thi der findes hverken æde eller sædekorn, hverken til rytteren eller til gården, og af den hjælp til heste og kvæg, der er givet, findes ej videre end 4 fast elendige heste og 2 køer, som alt er 20 år. I 1703 gifter JENS Christensen sig med enken og i 1703 står der følgende i fæsteprotokollen: JES HANSEN har fæstet JENS CHRISTENSENS's enkes gård udi i Skanderup- indfæstning 5 rigsdaler. Jens Christensen må da være afgået ved døden, og JES HANSEN bliver gift med JON LASSENS datter METTE JONSDATTER. JES HANSEN afgår ved døden i 1749-77 år gammel, men allerede i 1736 får hans datter MAREN JESDATTER og svigersønnen ABEL SCHLEGEL fæste på gården den 20. september 1736. ABEL SCHLEGEL døde i 1744- kun 30 år gammel. Enken MAREN JENSDATTER gifter sig igen med HANS JENSEN VELLING i 1745, og efter bekendtgørelse om ryttergodsauktion i 1765 har HANS JENSEN stadigvæk gårde, men en datter af ABEL SCHLEGEL INGEBORG SOFIE ABELSDATTER og hendes mand JES RAVN overtager samtidigt gården. Derefter bliver den købt af skovridder. JOH: FREDERIK GÛNTHER som bliver gift med en husjomfru fra Nagbøl præstegård. Nogle år senere køber PEDER FABRICIUS gården, og derefter bliver STEFFEN JEPSEN ejer. I det tidsrum bliver gård nr.1 købt ind til og dermed får gården en ret betydelig størrelse. Omkring 1814 købte HANS DITLEVSEN BUCH - søn fra Skanderup Nørgård - gården. Gården brændte i 1820 og HANS D. BUCH døde i 1825 - 38 år gammel. Det havde været dårlige landsbrugsår og økonomien var meget dårlig. Kreditorerne kommer ind i billedet, blandt andet den berømte Wissingslægt. P. SCHULTZ overtager gården på deres foranledning og får læst deklaration på navnet WISSINGSMINDE. Gården blev forpagtet ud til bl.a. JUHL og senere SAGER. I 1856 solgte P. SCHULTZ Wissingsminde til J.S. BORCH og senere bliver gården overtaget af KROGH-MEYER. Han havde gården til 1875 hvor han solgte den til F.SVENDSEN. Den nedbrændte i 1882.Sparekassen overtog gården på en tvangsauktion og den blev solgt til AXEL HØIER i 1903. Han byggede blandt andet ny hovedbygning til gården i 1912. I 1941 bliver gården solgt til BØRGE STRAND, som året efter solgte til H.T. LUND som igen solgte til N.J.BUCH. I 1949 køber SIMON SIMONSEN fra Vargårde i Hejls, gården. Gården bliver senere drevet af sønnen, JENS SIMONSEN, og senest er det hans søn, SIMON SIMONSEN, der driver Wissingsminde. (2017)

''Publiceret''