Windfeld Hansensgade


Windfeld Hansensgade o. 1950. I forgrunden en bunker fra Besættelsestiden på hjørnet af Strandgade og bag den Vejle Gasværks tårn. Fotograf: Oskar Jensen.


Windfeld Hansensgade i 1960'erne. Bag Windfeld-Hansens Bomuldsspinderis bygninger ses Vejle Gasværks store beholder.


Konsul og direktør Marius Windfeld-Hansen (1850-1937), portræt 1915. Han var initiativtager til Vejle Bomuldsspinderi A/S i 1892 og etablerede Windfeld-Hansens Bomuldsspinderier i 1904. Fotograf: H.P. Jensen


Windfeld Hansens Gade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter konsul Marius Windfeld-Hansen (1850-1937), der grundlagde Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi i 1904.

M. Windfeld-Hansen drev fra 1875 en manufakturhandel i Torvegade 6, hvor han i 1883 begyndte Hansens mekaniske Væveri, der senere blev til Vejle Textilfabrik. Han blev en foregangsmand for etableringen af bomuldsspinderier i Vejle og var initiativtager til oprettelsen af Danmarks første bomuldsspinderi, Vejle Bomuldsspinderi i Havnegade, i 1892. Fra 1901 blev denne virksomhed en del af sammenslutningen De danske Bomuldsspinderier A/S. Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi blev efter grundlæggerens død videreført af sønnen konsul Holger Windfeld-Hansen (1888-1957) og herefter af tredie generation, Ib Windfeld-Hansen.