Williamsborg


Den trefløjede hovedbygning blev opført i 1774. På hovedbygningens hovedfløj er placeret en tavle med våbenskjold og monogram over parret Maren Loss og Jørgen Hvass de Lindenpalm.

Intro

Williamsborg ligger i landsbyen Daugård på nordsiden af Vejle Fjord og blev opført i 1655 efter landsbyens gårde var blevet ødelagt efter krige med Sverige. Den trefløjede hovedbygning blev opført under William Hallings ejerskab i 1774, hvor gården også fik sit nuværende navn.

''Historien om Williamsborg'' Under Svenskekrigene i midten af 1600-tallet blev Vejleegnens gårde og landsbyer flere gange angrebet og lagt øde. Ud af en række ødelagte gårde oprettede Lisbeth Bryske derfor en ny storgård ved navn Bryskesborg i 1655. Da Lisbeth Bryske overlod sit gods til sine børn, fik sønnen Steen Bille herregården Tirsbæk, hvortil Bryskesborg fungerede som avlsgård. Bryskesborg hørte herefter sammen med Tirsbæk i ca. 100 år. I 1774 blev Bryskesborg sammen med Tirsbæk overdraget til William Halling af sin svigerfar - den berygtede Jørgen Hvass de Lindenpalm. Efter overdragelsen var det dog svigerforældrene, som flyttede ind på Bryskeborg som forpagtere og gennemførte en ombygning af hovedbygningen til sit nuværende udseende. I 1775 fik William Halling kongelig bevilling på at ændre herregårdens navn til Williamsborg. Den kun 18-årige Johan Frederik von Schmidten købte herregården i 1784. På trods af at han ingen erfaring havde med landbrugsdrift gjorde han det så godt, at han kunne udvide godsets besiddelser. I 1792 købte han også Daugård kirke.I begyndelsen af 1800-tallet begyndte von Schmidten at sælge en del af godsets fæstegårde til selveje og i 1810 solgtes også Williamsborg. Efterfølgende var Williamsborg udsat for hyppige ejerskift, hvor arvinger til Williamsborg ofte solgte gården så snart, de overtog gården. I dag drives der landbrug på Williamsborg, som ejes af Niels Jacobsen. ''Markante ejere'' 1655-1666: Lisbeth Bryske 1666-1686: Steen Bille 1774-1783: William Halling 1784-1810: Johan Frederik von Schmidten Læs mere om Williamsborg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/williamsborg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Det vides ikke, hvordan Lisbeth Bryskes hovedbygning fra 1600-tallet så ud. Alt man ved er, at den efter svenskekrigene var nedbrudt. Williamsborgs nuværende hovedbygning blev omkring 1774 ombygget under daværende ejer William Halling. Bygningen er et trefløjet rødstensanlæg i én etage, hvor yderfløjene menes at være bygget lidt senere. Hovedfløjen er udstyret med en trekantsfront med ur og klokke. På bygningen er placeret en tavle med årstallet 1774 samt et våbenskjold og monogram efter Jørgen Hvass de Lindenpalm og Maren Loss. ''Omgivelser'' I forlængelse af den trefløjede hovedbygning ligger den ligeledes trefløjede ladegård, der blev opført efter en brand i 1912. Fordi Williamsborg oprindeligt blev opbygget efter en række mindre gårde i Daugård by blev ødelagt, ligger Williamsborg inde i Daugård. Eksempelvis ligger kirken lige ved siden herregårdens have. ''Bygninger og gods'' 1655: Bryskeborg opføres som herregård 1774: Nuværende hovedbygning opføres 1912: Nye avlsbygninger opføres efter brand

''Fakta'' Adresse: Gamle Vejlevej 2, 8721 Daugård Kommune: Hedensted Kommune Tidligere: Vejle amt, Hatting herred, Daugård sogn Ejer: Niels Jacobsen (2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: Ager 840ha, skov 250ha, andet 10ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygning er fredet (2016)

''English'' North of Vejle Fjord lies the village of Daugård with the the small manor Williamsborg. The manor was first built after the village was destroyed during the wars between Denmark and Sweden in the Thirty Years War (1618-1648). The three-winged main building was rebuilt in 1774 and renamed Williamsborg after its owner, William Halling. Shortly after 1800 the estate was greatly reduced when most of the copyholder farms was sold off. The home farm was rebuilt after a fire in 1912.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''