William Wildenhoff


Gravmindet over Adelgunde Madsen, Ludvig Martin Madsen og Jens Palle William Wildenhoff.

Intro

Gravmindet over Adelgunde Madsen, Ludvig Martin Madsen og Jens Palle William Wildenhoff blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. Gravstedsnummer: H N301-304.

''Gravstenen ''er en spids, forjyngende stele med affaset kant på affaset postament og let faset sokkel. Under gavlen set et indhak. ''Inskriptionen ''er indhugget i grotesker (skrifttype uden seriffer/"fødder") og udført udelukkende i versaler. Stenen er ''dekoreret ''med et indhugget heptagram (7-kantet stjerne) i gavlen og et indhugget latinsk kors over inskriptionen. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig'' pga. stenens udformning. Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.