William Andersens Vej


Manufakturhandler William Andersen, o. 1900. Han overtog købmand N. Harders forretning, Torvegade 12, og åbnede en manufakturhandel her i 1892. William Andersen var medstifter af Vejle Textilhandlerforening 1897.


William Andersensvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter manufakturhandler William Andersen, der i 1892 løste næringsbrev som grosserer i Vejle

William Andersen blev født i Frederikshavn i 1864 som søn af en rebslager. I 1892 løste han næringsbrev som grosserer i Vejle og overtog forretningen Vett og Wessels Udsalg, Torvegade 12.

Foruden Stejlbjerg nord for Strandvejen ejede William Andersen store arealer ved sin villa - Brønshus. Jorden ved Vejle Fjord blev udstykket efter William Andersens død.