Weiss Stue


Weiss Stue i Ribe. Husene på grunden er bygget i perioden 1600-ca. 1850.


Weiss Stue rummer nogle fine, velbevarede interiører fra anden halvdel af 1700-tallet.


Interiør fra 1700-tallet. Heriblandt bilæggerovn, messingfad og kakler.


Et kig ind gennem indgangen til Weiss Stue.

Intro

Husene på grunden er bygget i perioden mellem 1600 og ca 1850. Der har været gæstgiveri på stedet siden 1700-tallet. Weiss stue rummer nogle meget fine, velbevarede interiører fra første halvdel af 1700-tallet.

Bygningen
Forhuset er opført i to etaper. Ældst er de fem vestlige fag, hvis bindingsværk har stiltræk som muleformede bjælkehoveder, hulkehlsnit i overgangsfod og fyldholter, sparremønstrede knægte og højstolper i den oprindelige gårdside. Trækkene daterer denne første etape til at være opført omkring år 1600. De tre østlige fag er tilføjet nogle årtier senere, og har blandt andet sparremønstrede knægte og højstolper i gårdsiden.

Baghuset er fra omkring år 1850, hvor det afløste et 9-fags bindingsværkshus i en etage. Bygningen ud mod Tingslippen, hvori der tidligere var en port til indkørsel, er opført i begyndelsen af 1800-tallet som erstatning for to ældre bindingsværksbygninger.

Indvendig findes et meget velbevaret interiør fra første halvdel af 1700-tallet; bemalede loftsbjælker og paneler, møbler, husgeråd m.m. Familien Weis drev gæstgiveri her fra 1760´erne, og i 1830 fik de rettigheder til at producere brændevin og drive værtshus.

Weiss stue ligger lige ved Torvet, og på de store markedsdage var der liv og glade dage, når man mødtes over en lille en efter en velafsluttet handel.

Litteratur
Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe. 1969, s. 85-86.
Hugo Matthiessen: Gamle Huse i Ribe 1961, s. 27.
Stig Jensen og Per Kr. Madsen: Med Hugo Mathiessen gennem Ribe september 1917. 1983, s. 18-19.
Trap Danmark, Ribe amt