Wedelslund


Hele Wedelslunds hovedbygning fra 1768 var formentligt oprindeligt i bindingsværk. Omkring 1830 blev hovedfløjens bindingsværk erstattet med grundmur.

Intro

Wedelslund opstod i middelalderen under navnet Sjelle Skovgård lidt nord for Galten ved Aarhus. Herregården fik navnet Wedelslund, da grev Erhard Wedel-Friis i 1768 købte herregården og opførte bygningen, som den ser ud i dag. Foruden landbrugsdrift er der indrettet Bed & Breakfast på herregården.

''Historien om Wedelslund'' Wedelslund hed oprindeligt Sjelle Skovgård og kendes fra 1400-tallet, hvor den var ejet af Laurids Hvas til Ormstrup. Svigersønnen Hans Rostrup overtog Wedelslund, hvilket var begyndelsen på et hundrede år langt ejerskab under slægten Rostrup. Mange adelsslægter kom i løbet af 1600-tallet i store økonomiske problemer. Slægten Rostrup endte da også med at sælge Sjelle Skovgård i 1621, og slægten Skram, som Wedelslund nu tilhørte, blev ligeledes i 1652 nødt til først at pantsætte gården og dernæst sælge den. Køberen var Mathias de Broberg, en pengeudlåner, der tjente gode penge ved at låne penge til de mange forarmede adelsfolk mod pant i deres herregårde. I 1718 blev Sjelle Skovgård opkøbt af kronen under Frederik 4. (1671-1730), hvorefter ejendommen blev lagt under det nye Skanderborg rytterdistrikt. Herregårdens bygninger blev nedbrudt. I 1767 blev Skanderborg rytterdistrikt ophævet og i 1768 blev ejendommen købt af grev Erhard Wedel-Friis, der gennem sin hustru Christine Sophie Friis desuden ejede grevskabet Frijsenborg. Den nuværende hovedbygning blev nu opført, og herregården fik navnet Wedelslund. I 1826 blev Wedelslund igen solgt. Selve herregården blev solgt til handelshuset Warburg i Altona, mens fæstebønderne fik mulighed for at købe deres gårde til selveje. Allerede i 1838 blev gården solgt til den senere hofjægermester Frederik Jørgen Pultz, hvis enke ejede gården til sin død i 1919. ''Markante ejere'' ca. 1518: Jørgen Rostrup 1664-1681: Mathias de Broberg 1718-1768: Kronen 1768-1786: Erhard Wedel-Friis 1828-1838: Handelshuset Warburg Læs mere om Wedelslund på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/wedelslund danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' De tidligere bygninger blev revet ned i 1718, da kronen opkøbte den daværende Sjelle Skovgård. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1768 af Erhard Wedel-Friis, da han oprettede Wedelslund som avlsgård under Frijsenborg. Bygningen består af et trefløjet anlæg i én etage på høj kvaderstenssokkel. Oprindeligt var hele hovedbygningen formentlig opført i bindingsværk, men omkring 1830 blev midterfløjen erstattet med grundmur. De to sidefløje består i dag endnu af bindingsværk. ''Omgivelser'' Wedelslund ligger ned mod Skørring bæk og tæt på landsbyen Sjelle vest for Aarhus. Erhard Wedel-Friis, der genopførte Wedelslund i 1768, ligger sammen med sin hustru, Christine Sophie Friis, begravet under et sandstensmonument på Sjelle Kirkegård. I kirken er desuden et kongeligt mindesmærke over greve Erhard Krag-Juel-Vind-Frijs, der ejede Wedelslund fra 1815 til 1826. '' '' Herregården var i 1887 udsat for en brand og derefter blev de nuværende avlsbygninger opført af Frederik Jørgen Pultz von Folsach. ''Bygninger og gods'' 1591: Jørgen Rostrup opfører muligvis en hovedbygning 1718-1768: Skanderborg Rytterdistrikt (ingen bygninger) 1768: Erhard Wedel-Friis genopfører herregården under navnet Wedelslund 1887: Efter en brand opføres nye avlsbygninger

''Fakta'' Adresse: Wedelslundvej 2, 8464 Galten Kommune: Skanderborg Tidligere: Århus amt, Framlev herred, Sjelle sogn Ejer: Jesper Ungstrup Nielsen og Dorthe Blirup Jensen (2016) Funktion: Landbrug samt Bed & Breakfast (2016) Størrelse: Ager 150ha, eng 22ha, skov 202ha (2016) Offentlig adgang: Mulighed for overnatning på gårdens Bed & Breakfast Fredning: Hovedbygningen er fredet (2016)

''English'' The manor Wedelslund west of Aarhus was originally named Sjelle Skovgård. When King Frederik 4. (1699-1730) bought the manor in 1718 and placed the estate under royal administration, the buildings were abandoned. In 1768 count Erhard Wedel-Friis to Frijsenborg bought the manor and rebuilt the manor house under the new name Wedelslund. He and his wife are buried in the nearby Sjelle church. Wedelslund was built in 1768 as a modest halftimbered one storey house on a three winged floor plan.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''