Wedellsborg


Kobberstik. Herregården Wedelsborg


Litografi. Herregården Wedelsborg


Hovedgården Wedellsborg


Luftfotografi. Hovedgården Wedellsborg


Hovedgården Wedellsborg

Intro

Wedellsborg hed i 1295 Husbygård, og var måske en befæstet kongelig gård. Omkring 1300 kom Iversnæs, som godset da hed, på adelige hænder, og lå på den nuværende plads. Herfra har godset i skiftende omfang præget sine omgivelser, bestemt af hvor stort et fæstegods det havde, og hvor dette lå.