Vulkanvej

Intro

Navngivet 8. marts 2001. Hidtil har de eksisterende veje på Aalborg Havns arealer i Østhavnen været opkaldt efter render og løb i Limfjorden og Kattegat.

Der var dog ikke flere brugbare navne, derfor er det vedtaget - efter forslag fra Aalborg Havn - at nyt tema for vejnavne på havneområdet skal være geografiske/geologiske betegnelser, både danske og mere eksotiske navne.

Aalborg byrådsforhandlinger 05.01.01G01 (2001-001591)