Vrejlev - Hæstrup Fattiggård

Intro

De fleste fattiggårde blev bygget i midten af 1800-tallet, fattiggårdene blev brugt til at huse områdets svage medborgere, dem der ikke kunne tage vare på sig selv, og som området havde pligt til at understøtte. Vrejlev - Hæstrup Fattiggård, var Fattiggård for Vrejlev - Hæstrup sognekommune

Arkivalier fra Vrejlev - Hæstrup Fattiggård Lemmebog for fattiggården [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=5517cf298f224e5cb855fbabb491f9f2 1880 - 1887] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=e10eaaeb020244738442c187249afa09 1888 - 1915] Regnskaber for fattiggården. [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=3873a1f07ae04a6e88a5ccf22f42c888 1825-1867] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=9ac536ab6c3c47daa2151cea1a5f5b7e 1934-1949 den vedhæftet protokol dækker perioden 1934 - 1942] Kassebøger for fattiggården. [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=3a47b0a1ce5142888639d9a94f59c93e 1880-1901] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=6ee8f34f95744aa48d0fc387ff148bc3 1901-1904] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=03a0db11113942b5b2d7d1ed83449d7f 1902-1915] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=2afca74faf3d4248abb7738a548aa6d6 1915-1945 den vedhæftet protokol dækker perioden 1915 - 1942] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=286685c099f24eb3aa7e5a7d990cb112 Inventarprotokol 1880] Arbejdsprotokoller for fattiggården, produktion mv. [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=407d331817af4fd1a82add23884cf3c5 Mejeribog: 1880 - 1911] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=ce36f6806b8643fbb3228da6a421db9a Husholdningsbog: 1880 - 1908] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=bc838d02d66447dc975706e6c39e9ce2 Kornbog: 1880 - 1905] [https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=649ff78cfaa0444ebc125a55dc28c5d4 Fattiggård Arbejdsjournal 1880 - 1912]