Vrangsbæk


Doris Vedel med elever. 1946 eller 1947.


Elever fra Vrangsbæk. Frikvarter. Ca. 1940.


En eksamensdag på privatskolen på Vrangsbæk.


Vrangsbæk ca. 1950. Paarupvej nederst i billedet.

Intro

Paarupvej 3, 5210 Odense NV Matr.nr. 127 11a, Paarup by, Paarup

Doris Vedel Jensen, der var gift med gårdejer Jens Christian Jensen, var uddannet lærer fra Zahles Seminarium, og ægteparret valgte derfor, at deres tre børn skulle undervises hjemme. Flere forældre ønskede, at hun også skulle undervise deres børn, og der blev derfor i 1926 indrettet en skolestue på loftet.

Skolen blev drevet som en slags anneks til Odense Friskole.

Det højeste antal elever var 18. Eleverne blev undervist i de almindelige fag, men der blev lagt stor vægt på fortællefagene. Endvidere undervistes der i en slags formning med bl.a. arbejde med ler.

Der var fire årgange i den lille klasse og tre årgange i den store. De store gik i skole om formiddagen og de små om eftermiddagen.

Da Doris Vedel Jensen i 1948 solgte Vrangsbæk, flyttede hun til en villa på Rugårdsvej, hvor hun fortsatte med at holde skole indtil 1955.


Der har i hvert fald været en gård på stedet siden 1788. Den først kendte ejer er købmand Rasmus Østrup, der solgte gården i 1788 til Rasmus Hansen. Rasmus Hansen overdrog gården til sønnen Hans Rasmussen i 1795. Denne solgte gården til svigersønnen Morten Pedersen i 1848. Morten Pedersens søn, Peder Mortensen, overtog gården i 1885. I 1904 købte Jens Peter Christian Jensen gården. Hans enke, Doris Vedel Jensen, overtog den i 1941, og i 1948 solgte hun gården til Fyns Stifts Husmandsskole. På gårdens jord op mod Rugårdsvej blev den nye husmandsskole bygget. Husmandsskolen indrettede et haveanlæg, som stadig findes, og resten af jorden blev dyrket og brugt til undervisningen af skolens elever. Midt i 1960'erne blev det meste af jorden udstykket til parcelhuse. Forskellige håndværkere har lejet gårdens bygninger, og nu (2010) har en vvs-forretning lejet sig ind. Flere oplysninger på Paarup Lokalhistoriske Arkiv. www.paaruparkiv.dk