Vråby Kirke


Vråby Kirke


Vråby Kirke kapel, år 1977


Vråby Kirke


Vråby Kirke med altertavle


Vråby Kirke skibet


Vråby Gl. Brandstation

Intro

Vråby Kirke er beliggende i den sydøstlige del af landsbyen Vråby nær Tryggevælde Å.

Vråby Kirke er bygget omkr. 1250 i romansk og senere restaureret til sengotisk stil. Kirken, der er den mindste og yngste i Vallø gl. Kommune, er opført i kridtsten fra Stevns Klint. Den er igennem årene blevet ombygget og udvidet en del og fremtræder i dag som typen kaldt: langhuskirke. I 1977 blev ud mod vejen bygget et nyt kapel i den særprægede stil med 4 rundbuer. I 1986-87 blev gennemført en omfattende restaurering i kirkens indre bl.a. gulvomlægning og flytning af en ligsten i gulv. Kirken, der siden 1688 ejedes af Vallø Stift, overgik år 1910 til selveje. Kirken er et anneks under Endeslev pastorat og dækker foruden Vråby også landsbyen Skrodsbjerg. Endeslev pastorat omfatter Endeslev, Himlingøje samt Vråby sogne. Kirken er kun åben i forbindelse med kirkelige handlinger.

I landsbyens centrum er et mindre grønt område beliggende som "nabo" til byens brandstation. Bygningen indeholder er hestedreven og manuelt betjent brandsprøjte. Brandsprøjten var i aktion for sidste gang i slutningen af 1960'erne.


Ca. 1 km i sydlig retning løber Tryggevælde Å. Det er her muligt at parkere samt bevæge sig langs åens løb. Omkring 500 m inde i skovens østre side danner åen den 10 m høje skrænt "Blæstenbjerg" beklædt med høje bøgetræer. Langs hele åbredden er bevoksning med ask, bøg og eg.