Vrå Rytterskole


Rytterskolen Vraa


Elever på Rytterskolen Vraa


rytter skolen Fynlundsvej 46


Tavlen oved Døren på Rytter skolen tages ned og Flyttes


Opsætning af tavler på Fynslund skolen

Intro

Rytterskolen i Vraa. Rytterskolen i Vrå, som blev oprettet på forordning af Frederik IV i Koldinghus Rytterdistrikt i 1726, har fungeret som lokal skole indtil indvielsen af den nybyggede centralskole, Fynslundskolen, i 1962. Ejendommen er nu i privat eje og benyttes til beboelse.

Rytterskolen Fynslundvej 46 I 1726 var den kongelige skole i Vrå færdig til at tage i brug. Den skulle dække Lejrskov og Jordrup Sogne. Beboerne i Jordrup Sogn klagede til kongen over den lange vej, deres børn havde til skolen og søgte om at få en skole i Jordrup. Klagen og ansøgningen gav ingen resultat. De måtte nøjes med skolen i Vrå. Skolestuerne i Rytterskolen var 36 kvadratmeter og beregnet til 50 elever, men i Vrå var der op til 80 børn. I Rytterskolen i Skanderup var der op til over 100 børn i det lille rum.

"Denne skole og 240 slige lod jeg i 1721 opføre i de distrikter, jeg har indrettet til stadigt at underholde 12 ryttereskadroner." Videre hedder det på dansk: Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet. At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet Thi yder ieg min Tack, og breeder ud dit Navn, Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck Din Naades Fylde kiende; Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende: Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt. Tavlen er senere flyttet til Fynslundskolen ved Jordrup.