Vosnæsgård


Hovedbygningen på Vosnæsgård er opført i historicistisk stil med gennemført inspiration fra renæssancen, hvorfor det kan overraske at den er bygget i 1897.

Intro

Herregården Vosnæsgård er beliggende i et særdeles naturskønt område med skov i ryggen og udsigt til Kalø Vig. Gennem det meste af 1700-tallet var herregården knyttet til adelsslægten Gersdorff, mens den siden 1869 har været ejet af slægten Knuth, som i 1897 opførte den nuværende hovedbygning.

''Historien om Vosnæsgård'' I middelalderen var Vosnæsgård en bondegård som lå i forbindelse med den lille landsby Vosnæs. Den første ejer vi kender til, var Oluf Jepsen i 1486 og senere kom gården i Strangesen-slægtens eje. I begyndelsen af 1600-tallet var Vosnæsgård genstand for en større falsknerisag. Christoffer Rosenkrantz til Kogsbøl havde forfalsket et gældsbrev over den afdøde Christen Juel til Vosnæsgård, hvilket enken, Karen Bild, blev stillet til regnskab for. Men svindelnummeret lykkedes ikke og i 1609 blev Christoffer Rosenkrantz dømt for falskneri. Tre år senere blev han henrettet, da det kom frem, at han tilmed havde forfalsket et kongebrev. Adelsmanden Joachim Gersdorff købte i 1719 Vosnæsgård og hans efterkommere fra Gersdorff-slægten ejede herregården i knap hundrede år. Poul Rosenørn Gersdorff, som havde gjort sig en strålende embedskarriere, var den sidste ejer indenfor denne adelsfamilie og i 1808 solgte hans Vosnæsgård til et konsortium, der påbegyndte frasalg af fæstegodset. Fra 1869 og frem til i dag har Vosnæsgård været ejet af Knuth-slægten, som gennem tiden har optimeret godsdriften og givet herregårdens bygninger deres nuværende udformning. Under Anden Verdenskrig anvendte værnemagtens soldater herregården som militærskole. ''Markante ejere'' -1608: Christen Juel 1719-1745: Joachim Gersdorff 1760-1808: Poul Rosenørn Gersdorff 1869-1889: Adam Carl Vilhelm Knuth 1966- : Adam Knuth Læs mere om Vosnæsgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vosnaesgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 1725 opførte Joakim Gersdorff en trefløjet hovedbygning i bindingsværk, og i samme ombæring anlagde han formentlig også den barokhave, som beskrives i Danske Atlas fra 1768. Da Johan Wilhelm Cornelius Krieger i 1851 tog fast ophold på Vosnæsgård, lod han den gamle bindingsværksbygning ombygge til grundmur. Vosnæsgård fik sit nuværende udseende da Gebhardt Knuth i 1897 nedrev Kriegers murstenshus og lod en ny hovedbygning opføre under arkitekt August Klein. Den nuværende hovedbygning består af tre hvidkalkede fløje, som alle står med sadeltag af rødt tegl. Hovedfløjen er opført i to etager, hvorimod de mindre sidefløje blot består af én enkelt etage. Hovedfløjen skæres midtfor af en gennemgående gavlkvist med svungne gavle, vandrette leddelinger og pinakler i nyrenæssance. ''Omgivelser'' Vosnæsgårds hovedbygning omgives af et større haveanlæg med sø og gamle træer, som gradvist går over i skov mod nord og vest. Bygningen omgives tillige af et stort avlsanlæg, hvor herregårdens omfattende svineavl forefindes. I området omkring Vosnæsgård ligger en række tidligere funktionærboliger, som den dag i dag anvendes til boligudlejning. ''Bygninger og gods'' 1725: Trefløjet hovedbygning i bindingsværk opført 1851: Hovedbygning ombygget til grundmur 1897: Nuværende hovedbygning opført 1917: Østlige sidefløj forhøjet med én etage Ca. 1945: Østlige sidefløj ført tilbage til sit oprindelige udseende

''Fakta'' Adresse: Vosnæsvej 9, 8541 Skødstrup Kommune: Aarhus Tidligere: Randers amt, Øster Lisbjerg herred, Skjødstrup sogn Ejer: Adam Knuth (2017) Funktion: Svineavl, agerbrug, ridecenter, jagtudlejning, boligudlejning, maskinstation og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 420 ha, eng 7 ha, skov 297 ha, mose 1 ha og park/have 4 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Bygningerne har høj bevaringsværdi (2-3) (2017)

''English'' The manor Vosnæsgård is located in a very scenic area with woods in the background and a view to Kalø Vig. Throughout most of the 18th century the manor belonged to the noble family Gersdorff. From 1869 and onwards it has been owned by the family Knuth, who built the present country house in 1897. The main wing is a two-storey house built in a neorenaissance style with two smaller side wings.

''Publiceret''