Vorslunde kirke

Intro

Vorslunde kirke er en lille hvidkalket kirke, der er opført i 1954 i mursten ved arkitekt Berthel Jensen fra Hjørring, der også har bygget Farre kirke. Kirken er opført i 1954.

Vorslunde kirke er en lille hvidkalket kirke, der er opført i 1954 i mursten ved arkitekt Berthel Jensen fra Hjørring, der også har bygget Farre kirke. Stilen er traditionel kirkebyggeri med skib med apsis i øst og et lavt tårn i vest. Det kostede hele 171.000 kr. at opføre kirken, hvoraf 88.000 var indsamlet i sognet, mens det resterende beløb blev skænket af staten.

Altertavlen er et træskærerarbejde formet som en sengotisk fløjtavle af gårdejer Olaf Rye Ottosen fra Søndersthovedgård. Døbefonten er skabt hos stenhuggerfirmaet Gudnason i Give.

Henvisninger:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.givekirke.dk