Vorslunde gamle skole, gl. Skolevej 18

Intro

Skolen blev bygget i 1901 til 40 elever. Den blev nedlagt i 1944, da den nye skole blev bygget. Derefter fungerede skolebygningen alene som lærerbolig frem til omkring 1962-63, hvor den genåbnede som forskole. Skolen lukkede i 1974. Er nu i privateje.

P. J. Pedersen, født den 20. december 1871, var enelærer på Vorslunde Skole gennem mange år.

Henvisning:

N. A. Larsen (red.): Dansk Skole-Stat, bd. I-IV, København: Arthur Jensens Forlag 1933-34.