Vormark


Vormark Mejeri. Billedet tilhører Erling Lykke.

Intro

Vormark er nævnt første gang 1313 i formen Vutemarck. Forleddet er navneordet wartha (iflg. norske dialekter betyder bjergryg, fjeld, fjeldside eller skråningen nedad fra bjergryggene). Efterleddet er ’-mark’, rimeligvis brugt i betydningen skov eller rydning.