Vordingsborg Slot og Gåsetårnet


Gåsetårnet. Vordingborg Slot og Gåsetårnet


Gåsen oppe i tårnet. Vordingborg Slot og Gåsetårnet

Intro

Vordingborg Slot blev anlagt af Valdemar den Store omkring 1160, formentlig som en del af forsvaret mod vendernes plyndringer. Slottet lå på en mindre borgbanke, omgivet af en voldgrav...

Vordingborg Slot blev anlagt af Valdemar den Store omkring 1160, formentlig som en del af forsvaret mod vendernes plyndringer. Slottet lå på en mindre borgbanke, omgivet af en voldgrav. I 1360’erne udbyggede Valdemar Atterdag borgen til et af landets største borganlæg med en stærkt befæstet hovedborg og en forborg til økonomibygninger, stalde og lader. Hele borgen blev omgivet af en 750 meter lang og otte meter høj ringmur. Gåsetårnet er det eneste af de mange tårne i ringmuren, der er bevaret. Sagnet fortæller, at Valdemar Atterdag lod en gås sætte på spiret for at håne de tyske hansestæder. ''"Med Lov skal Land bygges"'' I påsken 1241 udstedte Valdemar Sejr den kendte ’Jyske Lov’ under et ophold på Vordingborg. Denne såkaldte Landskabslov gjaldt kun for Jylland og Fyn, mens andre love gjaldt for Sjælland og Skåne. Fortalen indledes med de berømte ord: ”Med lov skal land bygges. Men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet…”. De fornemme ord vidner om middelalderens retsopfattelse. Først i 1683 blev der udstedt en lov for hele landet.