Vordingborg Kaserne


Vordingborg Kaserne, Vinterkasernen (Dannevirke) og elefantbygningerne. Farvepostkort


Vordingborg Kaserne set mod nordvest.


Vordingborg Kaserne, hovedvagten. Kort efter kaserns opførelse i 1913.


Vordingborg kasernes bygninger, med angivelse af, hvilke der tilhører kommunen, og hvilke, der tilhører staten

Intro

Vordingborg Kaserne blev taget i brug i 1913 og er stadig fungerende som kaserne. Flere af de oprindelige bygninger eksisterer endnu, suppleret af mange nye. Kasernen har været hjemsted for bl.a Falsterske Fodregiment, Danske Livregiment og DANILOG.

Kasernebyggeri
Før 1900 var der ingen kaserner på Sjælland uden for København. De urolige tider før 1. Verdenskrig gjorde det imidlertid nødvendigt, og med Hærloven af 1909 blev det besluttet at oprette kaserne i bl.a. Vordingborg.

Kasernen blev anlagt på markerne et stykke nord for byen.
Kommunen og staten skulle dele udgifterne til opførelsen. Staten opførte bygningerne vest for kasernevejen, mens kommunen opførte dem øst for vejen. Kommunen ejede bl.a. mandskabsbarakkerne, og forsvaret betalte leje efter hvor mange soldater, der var indkvarteret.

Kasernebyggeriet var planlagt til at at være færdigt i 1913, hvor de første soldater skulle rykke ind i april. Men allerede i 1910 blev opført et par depotbygninger i Nørregade (de eksisterer stadig). Her blev opbevaret uniformer og våben, så man hurtigt kunne udruste et forsvar i tilfælde af krig.

I januar 1913 turde man ikke vente længere. 7. og 19. bataljon (= 5. regiment), der hidtil havde været garnisoneret i Nyborg, blev sendt til Vordingborg nogle måneder før end planlagt. Kasernen var ikke færdig, og de måtte derfor indkvarteres privat.

Falsterske Fodregiment
I 1951 rykkede 11. bataljon fra Roskilde til 5. regiment i Vordingborg. Bataljonen havde siden 1700-tallet været forlagt forskellige steder, og hed oprindelig Falsterske Geworbene Infanteri. Da man i 1959 ønskede en større historisk forankring i forsvaret, blev 5. regiment omdøbt til Falsterske Fodregiment, med henvisning til 11. bataljons forhistorie.
Ved samme lejlighed blev Kasernevej omdøbt til Sankelmarksvej, og de forskellige bygninger på kasernen fik navn efter historiske slag.

Danske Livregiment
I 1977 blev Danske Livregiment flyttet til Vordingborg og lagt sammen med Falsterske Fodregiment under navnet Danske Livregiment.
Livregimentet kom fra Høvelte og det gav et mærkbart kultursammenstød at få ’københavnersnuderne’ ført sammen med ’bonderøvene’ fra Sydsjælland og Lolland-Falster. DANILOG
I 2000 blev Danske Livregiment lagt sammen med gardehusarerne og flyttet til Slagelse. I stedet rykkede Forsyningstropperne fra Farum (trænafdelingen) ind og blev til DANILOG. Sammen med Den Danske Internationale Brigade (DIB) gjorde de Vordingborg kaserne til et knudepunkt for Danmarks internationale operationer.

I 2013 er det blevet besluttet, at DANILOG skal flyttes til Jylland. Pt. vides det ikke, om kasernen i Vordingborg vil få nye beboere, eller om den må lukke.


Siden opførelsen af kasernen i 1912-13 er den knopskudt med et utal af bygninger, men flere af de oprindelige findes stadig. Herunder nævnes et par af de vigtigste.

Vinterkasernen
Har været hovedbygning siden kasernens start. Anvendt til indkvartering og stabsbygning. Den har formentlig sit navn, fordi den var i brug til vinterholdene, hvor træbarakkerne var for kolde.
Den smukke bygning fik desværre lov at forfalde, men blev reddet af renovering i 1995.

Elefantbygningerne
Officielle navn: Nordre og søndre barak. Træbarakker, brugt til indkvartering af mandskab. Elefantnavnet skyldes ligheden med elefanthuset i Zoologisk Have, der i øvrigt blev opført næsten samtidig.
Barakkerne blev nedrevet i 1958 og erstattet af nybyggeri (mandskabsfløjene "Vejle" og "Bustrup").

Administrationsbygningen
Beliggende vest for adgangsvejen. Har tidligere rummet tjenesteboliger for garnisonskommandanten (kasernechefen), stabsofficianten (tilsynshavende v. kasernen) og regimentsadjudanten. De boede på hver sin etage med kone og børn., og havde endda egne haver.

Hovedvagt/arrest Vagtbygningen er placeret lige inden for hovedindgangen. Vagten var en af de oprindelige bygninger. Den blev ombygget i 1949, hvor arrestafdelingen fik plads til 8 arrestanter + 2 i detentionen.

Gymnastikhuset
Gymnastikhuset var også blandt de oprindelige bygninger. Fysisk træning har altid været vigtig for soldaterne, og her har der været dyrket forskellige sportsgrene, bl.a. fægtning og håndbold.
Vordingborgs foreninger har også kunnet leje hallen til deres aktiviteter.

Terminalområdet
DANILOG’s store lagerbygning hører til den allernyeste del af kasernens bygninger. Her findes alt, der skal bruges af de udsendte soldater, fra uniformer og køkkengrej til kampvognsreservedele og våben. Området huser også postkontor for breve og pakker til de udsendte.


Oberst Hackel i Vordingborg
Alle danskere kender den stædige oberst Hackel fra tv-serien Matador. Han var i virkeligheden fra Vordingborg og hed ikke Hackel, men Harrel. Lige som seriens oberst Hackel kunne han ikke fordrage general Prior.

Harrel var garnisonschef i Vordingborg fra 1938 til 1942 og var derfor klar til at bekæmpe tyskerne, da besættelsen fandt sted i april 1940. Han blev vred og forbitret over ordren til ikke at gøre modstand, og var overbevist om, at det var general Priors skyld.

I tv-serien døde Hackel af ophidselse over, at Prior afløste hans ven, general With, som chef for hæren. Virkelighedens Harrel døde ikke af det, men var efter 9. april så kritisk over for Prior og beslutningen om ikke at kæmpe, at han i 1942 blev afskediget.
Efter krigen blev hans anklager mod hærledelsen om pligtforsømmelse undersøgt i en omfattende kommissionssag. Ingen blev dog kendt skyldige, men Harrel fik en Dannebrogsorden.


I en periode havde Falsterske Fodregiment sin egen regimentshund, en sort kongepuddel kaldet Flora. Faktisk har der været 4 forskellige Flora'er, alle sorte pudler.

En firbenet helt
Den første Flora tilhørte 11. bataljon, der dengang var hjemmehørende i Ålborg. Bataljonen var med i krigen i 1864, hvor Flora viste sig som en meget trofast hund. Den blev ramt under et slag, men fandt hårdt såret tilbage til sit regiment. Efter krigen blev Flora hædret med en medalje og et halsbånd med navn og soldaternummer. Det er formentlig den eneste danske hund, der har fået en militær æresbevisning.

Flora II, III og IV
Mange år senere var 11. bataljon endt i Vordingborg under navnet Falsterske Fodregiment. I 1959 fik regimentet en ny Flora foræret fra en mand på Falster, der kendte den gamle historie. Flora II var godt nok en hanhund, men Flora skulle den hedde alligevel. Den fik et fint, gult dækken med navn og regiment, og deltog i parader med plads lige efter tambourmajoren i musikkorpset.
Flora II boede på kasernen og fulgte sit kompagni både på marchture og på øvelsesterrænnet.

I 1963 fik regimentet foræret en kommende afløser. Hvalpen var en gave fra prins Georg, dansk miliærattaché i London, og blev overrakt under regimentets besøg i England. Denne tredje Flora var en hunhund, og skulle ikke bare til sin tid afløse nr. II, men helst også levere nye efterkommere. Det blev dog kun til en enkelt, hanhunden Flora IV. Flora III blev tilknyttet rekrutbataljonen, men det blev for meget med de evigt skiftende hundeførere, så den kom i privat indkvartering hos en reserveofficer og afløste omkring 1966 Flora II.

Flora IV boede også privat og kom aldrig i tjeneste. I 1971 blev det opgivet at have en regimentshund. Militærlivet var blevet for motoriseret til at en hund kunne være med.