Vorbasse
Luftfoto. Luftfoto af Vorbasse med de forskellige bebyggelsesfaser indtegnet med forskellig farve


Bebyggelsesfaser. De forskellige bebyggelsesfaser

Intro

Umiddelbart nord for Vorbasse i Sydjylland blev der bygget huse i jernalderen. Bebyggelsen er forgængeren for nutidens landsby. Der har været omkring 500 huse og hegn, viser arkæologiske undersøgelser. De er bygget fra omkring år 0 - 1100 e.Kr...

Umiddelbart nord for Vorbasse i Sydjylland blev der bygget huse i jernalderen. Bebyggelsen er forgængeren for nutidens landsby. Der har været omkring 500 huse og hegn, viser arkæologiske undersøgelser. De er bygget fra omkring år 0 - 1100 e.Kr. Ved udgravningerne fandt arkæologerne også redskaber til at smede, lave mad eller tøj. Uden for landsbyen lå gravene. Her fik almindelige bønder simple jernknive med sig i graven. Landsbyens krigere blev derimod begravet med fuldt våbenudstyr, kostbare bronzekar og sjældne glasbægre importeret fra Romerriget. ''Landsbyen der flyttede'' Jernalderlandsbyen ved Vorbasse har været beboet i cirka 1100 år. Det svarer til 66 generationer. Landsbyen er flyttet rundt i området flere gange, formentlig for at udnytte jorden bedst muligt. Gennem de arkæologiske undersøgelser kan man læse landsbyen, som var den en slægtsroman. Fire gange oplever beboerne store omvæltninger. Omkring år 200 bliver landsbyen en fyrstes hovedby. Han anlægger en helt ny landsby med store gårde. I 700-tallet lagde fyrsten gårdene ind under et nyt afgiftssystem. Harald Blåtand fastlagde nye afgifter i slutningen af 900-tallet. Omkring år 1100 var beboerne blevet kristne. Landsbyen flyttede til sin nuværende placering ved kirken. Byen havde udviklet sig fra et hedensk, nordisk samfund til et kristent, europæisk samfund.