Vor Frue Kirke i Nyborg


Indenfor i Vor Frue Kirke.


Vor Frue Kirke fra østsiden.


Udsnit af Vor Frue Kirkes murværk.


Vor Frue Kirke set fra Kongegade.

Intro

Vor Frue kirke i Nyborg skal ifølge et sagn være påbegyndt af Dronning Margrete I efter sejren over kong Albrecht i 1389 og afsluttet i 1428, hvor biskop Nafne indviede koret i det hellige hus.

Den østlige del af kirken er yngst og stemmer med 1400-tals dateringen, mens de fire vestlige fag er ældre. At dømme ud fra bygningsdetaljer er de faktisk også ældre end 1389, sandsynligvis nærmere 1300-tallets midte. Dronning Margrete I’s tilknytning til byggeriet kan således ikke umiddelbart bekræftes.

Gotisk med afvigelser og præg af restaureringer
Bygningen er en treskibet gotisk bygning med lige østafslutning. I det indre ser man tydeligt afvigelsen mellem de to afsnit – især hvis man betragter arkadepillerne, som har forskellige detaljer.

I dag bærer kirken dog præg af V. Tvedes restaurering 1870-71. Inden denne restaurering var kirken nærmest femskibet, idet der både på nordsiden og sydsiden var opført en række kapeller, som med tiden var blevet bygget sammen og havde fået karakter af sideskibe.

Detaljer
På toppen af østgavlen har kirken et såkaldt messeklokkespir. Denne bygningsdetalje er jævngammel med bygningen og kendes fra andre fynske kirker. Løgkuplen, som pryder spiret, er dog vistnok fra 1779.

Vesttårnet blev føjet til kirken i 1581 og stod indtil 1834 åbent for byens trafik mod nord og syd. Den nederste del af tårnet er opført af granitkvadre, som ifølge skriftlige kilder blev skænket af kongen. De beskrives som grå, hugne sten, og det er muligt, at de kom fra den nedrevne kirke i den gamle bydel, eller fra Hjulby kirke, som ligeledes blev nedrevet efter reformationen.

I kirken findes et korbuekrucifiks fra slutningen af 1300-tallet. Prædikestolen er fra 1653 og udført af mester Andreas Bildthugger. I kirken findes en del epitafier og mindetavler.