Vor Frue Kirke Assens


Set fra Damgade


Portrætbuste foran kirken. Dansk guldalderbilledhugger fra Assens.


Portrætbuste foran kirken. Dansk guldaldermaler fra Assens.


Taghvælving


Monstransskab til opbevaring af alterkalk m.v.


Prædikestol af Hans Nielsen Bang fra Middelfart i tiden o. 1670/75


Informationstavle i kirken


Generalmajor von Rømers kiste


Komtesse Anna Elisabeth von Trampes familiegravsted


Johannes døber Kristus


Den hellige nadver


Altertavlen, som blev skænket o. 1625 af Jens Mand og hustru Karen Berildsen.


Kirkeskibet med otte par søjler


Kirken set fra Lille Kirkestræde, en sidegade til Østergade


Vejrhanen, forgyldt senest 2015


Tårn med ur


J.A. Jerichau: Dåbsengel


Dantwart Dreyer: "Koret i Assens Kirke" 1841

Intro

Vor Frue Kirke forekommer meget stor i betragtning af Assens' beskedne størrelse.Kirken i den nuværende skikkelse var færdig omkring 1488, og den første folketælling i 1672 viste 1084 indbyggere. Antallet må formodes at have været mindre 200 år tidligere, da denne Fyns næststørste kirke stod færdig.

Det store, smukt byggede Gudshus er formentlig resultatet af en blomstrende kapitalisme i 1400-tallet. Assens var overfartsby til den jyske halvø og udskibningshavn med forbindelse til hele Europa. Nationalmuseet antager, at velstående borgere stod bag det kæmpemæssige nybyggeri, der kom til at signalisere magt, ære og Gudfrygtighed. Den store, senmiddelalderlige kirke har oprindelse i en mindre, formentlig romansk teglstenskirke fra 1200-tallet. I senmiddelalderen fik den romanske kirkebygning tilføjet et firkantet, gotisk tårn, af hvilket kun underdelen er bevaret, og i anden halvdel af 1400-tallet blev sluttet en korsarm til skibets nordside. Allerede i slutningen af 1400-tallet gennemgik kirken endnu en omfattende ombygning og udvidelse. Nu rejstes en ottekantet tårnoverdel ovenpå den ældre underdel, efterfølgende blev teglstenskirken erstattet af et stort langhus med tresidet østgavl, der ifølge skriftlige kilder stod færdigt 1488. Omkring 1525 blev et våbenhus føjet til langhusets nordside.

Kirken er beskrevet i bogen "Kirkerne i Assens Kommune - en kulturarv." Værket er udgivet af Assens Provsti og sælges bl.a. i Museum Vestfyns museumsbutik.

''Publiceret''