Vor Frue Kirke


Claus Bergs altertavle i Vor Frue Kirke. Billedet er sat sammen af fire stærkt retoucherede optagelser. Flisegulvet og den mørke baggrund er malet på. 49/1994


Vor Frue Kirke set fra nord.


Vor Frue Kirke.


Fotografi af maleri på tobaksdåselåg. Vor Frue Kirke


Tegning. Vor Frue Kirke


Vor Frue Kirke


Detailscanning fra Braunius: Vor Frue Kirke


Vor Frue Kirke

Intro

Vor Frue Kirke er byens ældste stående bygning. Ved siden af den ligger Latinskolen. Vor Frue Kirke er byens ældste stående bygning. Ved siden af den ligger Latinskolen.

Kirken blev bygget i byens østlige ende på en lav bakke. Den stod hævet over Odense Å og det trafikerede hjørne af Overgade og Frue Kirkestræde, som gennem århundreder har været det sted, hvor vejene fra Nyborg og Svendborg endte i Odense.

Gavl og sokkel med fiskVor Frue Kirke ligger midt i byens mylder, men går man over gaden, kan man se kirkens smukkeste træk: den senromantiske korgavl, som er fra midten af 1200-tallet og sakristiet på kirkens sydside. Gavlen er bygget op over det rundbuede Treenighedsvindue. Vinduets motiv bliver gentaget foroven i blændingsdekorationen. Det hele bliver indrammet af hjørnepiller.

På den søndre pilles sokkel er der en sjov udhugning der ligner en fisk. Det er ikke en fisk, men en stenhuggers forsøg på at skjule en fejl, som er sket, da man kløvede stenen. De to kløvehuller ses nederst.Et magtsymbolGår man rundt om kirken, ser man, at store dele ikke er af tegl, men af granitkvadre. Det er resterne af muren fra en ældre kirke, som var helt af granit. Denne kirke bestod af et kor og et skib med en søjleportal. Kirken er nok ikke blevet mere end 100 år, før den blev bygget om i tegl.

Det skyldes muligvis, at odenseprovsten, som var kongens kirkelige repræsentant på Fyn, havde sæde i kirken i middelalderen. Provsten og biskoppen kæmpede hele tiden om den kirkelige magt på Fyn. Granitkirken skyldes måske den energiske Livo, som var kong Erik Lams (1137-1146) provst. Både den og ombygningen kan ses som udtryk for provsternes ambitioner.

Ombygningen skulle gøre kirken til en stor korskirke ligesom den klosterkirke, der ligger i Dalum syd for Odense. De to kirker har så mange fællestræk, at det må være klosterkirkens bygmester Knud, der har ombygget Vor Frue. Knud nåede dog kun at få kor og sakristi opført, inden arbejdet gik i stå. Konkurrence fra det nystiftede Sortebrødre Kloster var måske det, som satte byggeriet i stå. Kirkens korsarme kom først til i 1500-tallet. Tårnet fra 1400-tallet har gotiske højblændinger. Gryende renæssance kan man se, ved at gavlblændingerne fremhæver det vandrette som kontrast til tårnets højblændinger.

LatinskolenSyd for kirken står en kamtakket skolebygning. Skolen blev oprettet af provstiet i 1308 måske som konkurrent til bispens katedralskole. På syd- og østsiden kan man se spor af, at det oprindeligt har været en bygning i to etager. Der var skole for 12 ”scolarer” i stuen og lektorbolig på første sal. På bygningstavlen står provsten Anders Globs navn, hans titel og våben, som er en ørn i et italiensk skjold. Nedenunder står de to kirkeværgers navne og årstallet 1528.