Vor Frue Kapel i Bredstenbro


Salmebogsspænde fra 1500-tallet fundet ved Bredstenbro.


Bogspænde fra 1500-tallet fundet ved Bredstenbro.


Brønd fundet i engen ved vadestedet ved Bredstenbro.


Kranierne fra tre skeletter fundet ved arkæologisk undersøgelse ved Bredstenbro.

Intro

Før der blev bygget bro over Gudenåen i Bredstenbro måtte man vade over åen. Det var ikke ufarligt, og derfor blev der bedt bønner i det nærliggende kapel om at komme helskindet over åen.

Hjælp fra de højere magter
Før der i 1400-tallet blev bygget bro over Gudenåen ved Bredstenbro var her et vadested, hvor man måtte gå eller køre gennem åen for at komme over. Dette var ikke altid ufarligt, specielt ikke ved stor vandføring, så det var i middelalderen et oplagt sted at bygge et kapel, hvor de vejfarende kunne bede en bøn og give en skilling til kirken i håb om at komme helskindet over åen. At der også var en helligkilde lige ved siden af kapellet, har sikkert forøget de besøgendes antal.

Læs også om Brestenbro Kro


Hvor lå Vor Frue Kapel?
Landevejen mellem Horsens og Viborg synes altid at have passeret Gudenåen ved Bredstenbro. Arkæologiske udgravninger i 1917, 1988 og 1998 har vist, hvor tæt Vor Frue Kapel lå på landevejen og vadestedet. Kapellet blev revet ned efter reformationen i 1536.

Kapellet som sognekirke
Kapellet er bygget omkring år 1400, og skal efter kilderne være grundlagt af biskop Bo i Aarhus. Da kirketomten blev udgravet i 1917 var der meget lidt bevaret af selve bygningens fundamenter, nemlig under 10 meter af sydmurens kampestensfundament. Fund af begravelser kunne antyde, at kapellet i en periode har været anvendt som sognekirke. Desuden har der i haven ved Brestenbro Kro stået en middelalderlige døbefont, der med stor sandsynlighed har være brugt i kapellet, og kun sognekirker havde retten til barnedåb. Døbefonten kom i 1933 til Sønder Vissing Kirke, hvor den benyttes i dag.

Læs om Vor Frue Kapel i Danmarks Kirker
Læs om Sønder Vissing Kirke i Danmarks Kirker

Hulvej forbi kapellet
De arkæologiske udgravninger i 1988 og 1998 viste, at vejen har gået som en hulvej forbi kapellet ned til vadestedet. Lige ved siden af vejen var en brønd sat af kampesten.


Mønter
Omkring Brestenbro Kro og langs den gamle landevej er fundet et stort antal mønter, der vidner om at mange mennesker færdedes på denne strækning.

Bogspænder
Udover mønter er der fundet en del bogspænder langs vejen. I middelalderen var det nødvendigt at have spænder på bøgerne, da de var fremstillet af materialer, der sugede fugt: Læder, træ og pergament. Spænderne var ofte fint dekorerede. Omkring 1450 begyndte man at trykke bøger, og indbindingsmetoderne blev forbedret. Det betød, at bogspænderne ikke længere var helt så nødvendige. Spænderne gik dog ikke helt af brug, men blev fortsat benyttet på især salmebøger og bibler. På et af billederne ses et lille bogbeslag. Det er dekoreret med en figur med langt hår, skæg og glorie. Figuren har højre hånd løftet til velsignelse.