Vongevej 74, Hvejsel, Fousing Søndergård

Intro

Matr.nr. 1 a Ejerlav: Fousing Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Fousing Søndergård blev tidligere kaldet Lille Fousinggård

Fousing Søndergård, tidligere kaldet Lille Fousinggård, blev som de øvrige gårde i Fousing selvejergård omkring 1787.

Fra forsikringsprotokollerne fra 1804 og 1811 fremgår det, at husene er tækket med lyng og strå, Stuehuset er på 11 fag og ligger i syd. Det nuværende stuehus er opført før 1850. Stald og lade er fra 1930’erne.
Matr. nr. 1b, en parcel af Fousing Søndergård, blev en del af nabogården, nu Fousing Østergård, Fousingvej 4.

Ejere/beboere:

1785 Chresten Jensen, fæster (Hk. 5-2-0-1 ½)
-o.1804 Chr. Christensen (1804 brandforsikres for 1250 Rd)
o. 1804-1836 Jens Nielsen (1811 brandforsikres for 2500 Rd.)
1836-? Niels Jensen søn af forrige ejer (Hk 5-0-3-2 11/16)
? Mads Nielsen
?-1952 Ole og Niels Madsen, sønner af forrige ejer
1952-1998 Erna og Peter Olesen
1998- Elisabeth og Jacob Hald

Slægtsoplysninger:
? Chresten Jensen (f. 1759 d. 1821) g.m. Anne Katrine Bentsdatter (d.a. Bent
Christensen, Fousing)

0. 1804 Jens Nielsen g.m. ? Deres børn: Niels, Else Marie (Else Marie blev gift med Hans
Nielsen som købte en parcel, 1b fra Fousing Søndergård, og det blev til Fousing
Østergård)

1836 Niels Jensen g.m. ? Deres børn: Mads

? Mads Nielsen g.m. Ane Cathrine Olesen. Deres børn: Ole, Niels

? Ole og Niels Madsen

1952 Erna Olesen (f. 1923 d.a. Erna Kirstine og Søren Teglgård) g.m. Peter Olesen (f. 1914
d. 1982 s.a. Marie og Kristian Olesen). Deres børn: Leo (1947), Anne Marie (1954),
Ingelise (1958), Gitte (1963)

1998 Elisabeth og Jacob Hald

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949; Danske gårde i tekst og billeder, Vejle Amt, bd. 1