Vongevej 61, Hvejsel, Ågårdslund

Intro

Matr.nr. 15 Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gården blev i de ældre kilder kaldt Aagaard ligesom Ådalvej 28.

De ældste ejere er Simon Hansen og Hans Sørensen. Et matrikelkort fortæller at gården efter Hans Sørensen overgår til Niels Olesen.
Knud Kristensen og hustru Severine, ejer fra 1926, drev gården suppleret med lidt hestehandel indtil Knud Kristensens død i okt. 1947. Sønnen Frede havde kort forinden forpagtet gården. I 1953 overtog han gården, og drev i den første tid på traditionel vis med 20 køer, heste, svin og høns, men gik efterhånden over til rent kvægbrug og nåede op på 54 køer. Første traktor kom til i 1954. Frede byggede 2 staldbygninger + maskinhus.
I 1977 flyttede Frede og Annelise Kristensen til Mølvangvej 51 i Jelling, og sønnen Aksel overtog gården. Aksel har udviddet bedriften betydeligt bl.a. ved køb af jord fra nabogårde:
o. 12 ha fra Elm(e)gård, matr.nr. 13, Bjerlev.
o. 16 ha fra Ågård, matr.nr. 14, Hvejsel
o. 16 ha fra matr.nr. 31, Bjerlev
I 2009 blev desuden tilforpagtet ca. 60 ha, så der nu drives o. 130 ha.
2004 byggedes ny stald, og besætningen er nu på 160 malkekøer + opdræt.
Aksel har i en årrække været formand for DRH (Landsforeningen for Dansk Rødbroget Holsteder).
I 2004 indgik Aksel og hans søn Allan driftselskab så gården nu drives som I/S.

Ejere/beboere:
? Simon Hansen (Hk 1-7-0-1/4)
? Hans Sørensen
-1831 Niels Olesen
1831- Jens Nielsen (Aagaard), søn af forrige ejer (Hk 2-7-0-1 3/4)
? Hans Chr. Aagaard, søn af forrige ejer
-1926 Thorvald Aagaard, søn af forrige ejer
1926-1953 Knud Kristensen
1953-1977 Frede Kristensen søn af forrige ejer (Forpagter gården fra 1947)
1977- Aksel Kristensen, søn af forrige ejer
2004 Aksel og Allan Kristensen, søn af forrige ejer I/S

Slægtsoplysninger:
? Simon Hansen

? Hans Sørensen

? Niels Olesen g.m. ? Deres barn: Jens Nielsen

1831 Jens Nielsen (kaldet Aagaard) g.m. ? Deres barn: Hans Chr. Aagaard

? Hans Chr. Aagaard g.m. ? Deres barn: Thorvald Aagaard

? Thorvald Aagaard

1926 Knud Christensen (Fra Højagergård, Ildved d. 1947), g.m. Severine. Deres barn: Frede Kristensen.

1953 Frede Kristensen g.m. Annelise. Deres barn: Aksel Kristensen

1977 Aksel Kristensen g.m. ?. Deres barn: Allan Kristensen.

2004 Aksel Kristensen og Allan Kristensen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949