Vongevej 35, Hvejsel, Sandvadgård


Vongevej 35, Hvejsel, Sandvadgård, o. 1960


Tegning af vægmaleri fra Sandvadgård fra 1853. Billedet er fremstillet af maleren, som boede på gården i forbindelse med opmaling af altertavlen i Hvejsel kirke.

Intro

Matr.nr. 5 a Ejerlav: Sandvad Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Anders M. Hermansen (ejer 1832-1856) kom, som flere andre, til egnen som vandrende handelsmand.

Anders M. Hermansen (ejer 1832-1856) kom, som flere andre, til egnen som vandrende handelsmand. Han var en anset mand på sin egn og blev i 1848 valgt til den grundlovsgivende forsamling.
Anders M. Hermansen var gift 2 gange og fik i alt 23 børn. De yngste fik han aldrig at se, da han blev blind på sine ældre dage.
Sandvadgårds gamle stuehus brændte i 1948. Fra det gamle stuehus blev et vægmaleri bevaret ved at den del af væggen, hvorpå billedet var malet, forsigtigt blev taget ud og indmuret i havestuen i det nye stuehus. Maleriet forestiller de hellige tre kongers tilbedelse af Jesusbarnet. Da Hvejsel kirkes gamle altertavle i 1853 blev opmalet, boede maleren på Sandvadgård. Maleren lavede det ovennævnte billede som tak for god behandling under opholdet.

Ejere/beboere:
1802-1832 Peder Nielsen
1832-1856 Anders Michael Hermansen
1856-1858 ”Konsortium af spekulanter”: C. Petersen, Søndersøe m.fl. Mange moseparceller blev
solgt.
1858-1880 P. Petersen Hauge, fra Fløjstrup
1880-1919 Anders Peter Kjær, g.m. forrige ejers enke
1919 Chr. Kjær, søn af forrige ejer. Flyttede til Hatting
1919-1954 H. L. Laursen. Tidl. forpagter af Ring præstegård. Gården blev i denne periode helt
ombygget.
1954-1956 Ejner Laursen, søn af forrige ejer
1956-1961 Anna, Johannes og Gunnar Laursen, søskende til forrige ejer. Peter Jeppesen forpagter
fra 1956-1961 (26ha)
1961-1966 Søndergård Højen ?
1966-1971 Inge og Niels Jørgen Lauridtsen
1971-2001 Inge og Jens Krogsgård (32ha)
2001-2003 Ole Mahler
2003-2004 Jens Ravn sælger jorden fra til Hvejsel Østergård, Gl. Tingvej 1.
2004- Lisbeth Kidmose og Johnny Bendtsen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949