Vonge kirke

Intro

I 1905 blev der i Øster Nykirke sogn nedsat et udvalg, der skulle rejse en kirke i Vonge by, da beboerne ellers måtte rejse til kirken i Øster Nykirke. Den nye kirke blev opført i 1915.

I 1905 blev der i Øster Nykirke sogn nedsat et udvalg, der skulle rejse en kirke i Vonge by, da beboerne ellers måtte rejse til kirken i Øster Nykirke. Derfor var der flere af byens indbyggere, der gerne ville hjælpe til og udvalget samlede hele 8.087 kr. ind. Herudover fik udvalget et statstilskud på 18.500 kr. Som arkitekt hyrede man N. Christof Hansen fra Vejle og den 19. september 1915 blev kirken indviet.

Vonge kirke består af et kor, der er afsluttet som en tresidet bygning, skib og tårn i vest. Det hele er bygget i mursten på en granitsokkel. Såvel kor som skib er hvælvet.

I 1924 skænkede Vonge bys beboere altertavlen til kirken. Det drejer sig om et maleri af Wilhelm Siedel med motiv fra påskemorgen: Kvinderne ved Jesu grav. Alterpanelet og prædikestolen er ligeledes fra samme tid som kirken og udført i lyst træ, som siden er blevet bemalet. Døbefonten er inspireret af den romanske stilart som de fleste døbefonte i området.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.greneprovsti.dk