Vonge Mølle


Møller, Helmer Laursen foran møllen 1978


Vonge Mølle før den blev forhøjet i 1917.


Vonge Mølle under forhøjelsen i 1917.Foran står: Else Marie og Hans Laursen, hun med sønnen Helmer på armen

Intro

Vonge Mølle, En hollandsk jordmølle med vingefang på 28 alen, bygget i 1876 af Anders Nielsen

Bogen "Vonge" af Kristian Kristensen, Værløse 2000.
Give Lokalhistoriske Arkiv
"Danske Møller 1934" af H. Loft


Vonge Mølle var en hollandsk jordmølle, med 28 alen vinger med kludesegl. Møllen var ikke højere end at vingerne næsten nåede jorden, der var indbygget 2 rinskkværne. Bygherre var Anders Nielsen der kom fra Langelund Mølle, hvor han havde været forpagter, tidligere havde han været forpagter på Allsted Mølle og møllersvend på Hammer Mølle.

I 1894 solgte han møllen til Ole Nielsen, der desværre døde omk. 1900, hustruen drev møllen indtil hun i 1904 solgte til Bøje Martinus Bøjsen, der dog allerede i 1906 solgte til Thomas Peder Laursen, født i Hornstrup, men kom fra Esbjerg. Han moderniserede møllen, indsatte en petroliumsmotor og skiftede den ene kværnsten til en ny kunstmøllesten.

I 1914 købte Hans Marinus Laursen fra Vester Ørum møllen han blev samme år gift med Else Marie Sørensen fra Hornstrup.
De udskiftede den sidste rhinskkværn med en kunststenskværn. De begyndte også at handle med korn og foderstoffer, dertil byggede de en lagerhal.
I 1917 erkendte man et møllen var for lav til sin placering, så den blev forhøjet med 8 m. Det skete ved, at man afmonterede vinger og beklædning. Løftede så med donkrafter en side ad gangen, og lægge nogle skift under, sådan fra side til side til man nåede 8 m.

I 1916 på grund af krigen kunne elværket ikke skaffe olie nok til elproduktionen, derfor aftalte bestyrelsen med mølleren, at han med en 10 års kotrakt skulle levere el, til en pris af 2 øre for kraft og 4 øre for el pr. hektorvat.
Hans Laursen anskaffede i 1917 en sugegasmaskine, til de vindstille perioder. Det var en maskine, hvori man fyrede med træ, brugte så gassen til at drive en motor.
Møllen var med flere udvielser leverandør af strøm til byen helt frem til 1963, da byen fik vekselstrøm.

I 1940 faldt der en vinge af møllen, og et par år efter afmonterede man de sidste.
Dermed var den mølleepoke slut.

I 1950 overtog sønnen Helmer møllen. Under ham skete der mange udvielser og Vonge Mølle blev en af de helt store på egnen.
Efter at sønnen John overtog i 1883 fortsatte udvielserne. Man måtte endda om i byens industrikvarter for at få plads til de sidste haller.

1. oktober 1999 fusionerede Vonge mølle med møllerne i Vindelev og Nørup. Senere blev alle tre overtaget af Hornsyld Købmandsgård.

I 2014 blev bygningerne på Tinnetvej nedbrudt.