Vonge

Intro

Vonge omtales første gang i 1471, hvor landsbyen kaldes ”Wongh”. Navnet betyder ”Indhegning”. Vonge var i 1688 klart den største by i Øster Nykirke sogn med 14 gårde og 2 huse med lidt jordtilliggende. Byen havde i 2008 et indbyggertal på 632.