Volstrup


Det trefløjede hovedbygningsanlæg blev bygget i 1875 med en gennemgående gavlkvist. Den erstattede den tidligere hovedbygning i bindingsværk fra 1720. Den ene af de tre fløje blev først bygget til i 1935.

Intro

Volstrup er en mindre herregård, der ligger naturskønt ved bredden af Limfjorden. Hovedbygningen stammer fra 1875, men gården kendes fra middelalderen, hvor den tilhørte Ribe bispestol. Med reformationen i 1536 overgik Volstrup til kronen og har siden tilhørt både adelige og borgerlige familier.

''Historien om Volstrup'' Herregården Volstrup nævnes første gang i 1313, hvor den tilhørte Ribe bispestol. Med reformationen i 1536 blev kirkens jord underlagt kronen. Bispestolens gods blev administreret i len, og biskoppens bror, Mogens Munk, var lensmand på Volstrup, hvilket fortsatte som kongelig forlening på livstid. Herregården forblev hos familien Munk indtil begyndelsen af 1600-tallet. Efter krigene mellem Danmark og Sverige i midten af 1600-tallet stod mange adelige svagt, og herregårdene var ofte i dårlig forfatning. Det gjaldt også for Volstrup og ejeren Axel Juul, der ved sin død i 1671 var i økonomiske vanskeligheder. Ved enkens død seks år senere var boet fallit. Købmanden Christen Linde opkøbte Volstrup og adskillige andre herregårde i Vestjylland og blev kort før sin død i 1706 optaget i enevældens nye adelsstand. Christen Lindes datter, Jytte Dorothea, arvede Volstrup, men hendes mand, Ernst Friederich von Zytphen, forringede stærkt forholdet til godsets bønder. Det ændrede sig dog efter hans død i 1756. Volstrup overgik til hans anden hustru, som i 1756 giftede sig med Poul von Klingenberg, der inden sin død gjorde en ende på Volstrups bønders hoveri. Herregårdens indtægter kom i denne periode især fra et meget stort studeopdræt og –salg. '' '' Efter omkring år 1800 blev fæstegårdene og en del af hovedgårdens jorder solgt fra. De efterfølgende ejere drev Volstrup som et stort landbrug, og i 1875 blev hovedbygningen ombygget til det arkitektoniske udtryk, det har i dag. ''Markante ejere'' 1542-1569: Oluf Munk 1632-1671: Axel Juul 1678-1706: Christen Linde 1784-1818: Mogens Christian Skow 1867-1889: Frantz Hagensen Læs mere om Volstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/volstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Volstrups nuværende hovedbygning blev bygget i 1875 af Frantz Hagensen, der erstattede den ældre bindingsværksbygning fra 1720 af Christen de Linde. Bygningen er et trefløjet anlæg i en etage, og hovedfløjen har en gennemgående gavlkvist og alle gavle har pinakler. Den østlige fløj er senere bygget til i 1935. Den yngste fløj har indmuret to sandstenstavler fra den tidligere hovedbygning med ejer Christen Lindes og hustruen Ellen Marie von Obelitz’ navne og våbenskjold. ''Omgivelser'' I 1922 blev opført nye, store staldbygninger, der blev opført af den succesfulde landmand og ejer Jens Gottrup. Syd og vest for Volstrup ligger en stor park samt en bøgeskov. Både i og udenfor den nærliggende Hjerm kirke er der mindestene over mange af Volstrups ejere, der ofte var gavmilde hvad angik kirkens udsmykning. Der er bl.a. gravstene over ejer Oluf Munk og hans far, Mogens, samt Axel Juuls epitafium. ''Bygninger og gods'' 1720: Hovedbygning i bindingsværk opført 1875: Nuværende hovedbygning opført 1922: Nye staldbygninger opført 1935: Østfløj til hovedbygningen opført

''Fakta'' Adresse: Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Kommune: Struer Tidligere: Ringkøbing amt, Hjerm herred, Hjerm sogn Ejer: Niels Gottrup Mikkelsen (2016) Funktion: Landbrug, skovdrift (2016) Størrelse: Ager 190ha, eng 10ha, skov 44ha, andet 5ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Ikke fredet. Hovedbygningen har høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 2) (2016)

''English'' The manor Volstrup is found in western Jutland just south of the inlet Limfjorden. In the Middle Ages it was owned by the diocese of Ribe. After the reformation in 1536 Volstrup was passed to the king and continued as a royal fiefdom. A new main building was built in 1720 by Christen de Linde whose father was a successful merchant and bought several manors including Volstrup. In 1875 Volstrup was rebuilt to its present appearance.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''