Volsted


Matrikelkort. Den mægtige forte ses tydeligt omkranset af gårde og huse. Kirken ligger mod nord.


4 cm kort. Forten er ubebygget endnu i dag, bort set fra forsamlingshuset

Intro

Volsted ligger centralt i Himmerland. Landsbyen er landets største og mest velbevarede forteby. Forten er betegnelsen for den ovale, 500 meter lange åbne plads, som gårdene ligger i en krans omkring. Forten er en slags arena. Den rummer en stor sø, en græsfælled og landsbyens forsamlingshus...

Volsted ligger centralt i Himmerland. Landsbyen er landets største og mest velbevarede forteby. Forten er betegnelsen for den ovale, 500 meter lange åbne plads, som gårdene ligger i en krans omkring. Forten er en slags arena. Den rummer en stor sø, en græsfælled og landsbyens forsamlingshus. Omkring år 1800 omfordelte man jorden omkring landsbyen. Det skete via såkaldt stjerneudskiftning, hvor bønderne hver fik et kileformet stykke jord i tilknytning til deres gård. Det betød, at alle kunne blive boende i landsbyen. Mange andre steder betød udskiftningerne, at bønderne måtte flytte fra landsbyerne og ud til deres nye jordstykker. ''Man mødtes på forten'' Vi kender ordet forte fra formen fortov. Forte betyder egentlig den fast tiltrampede plads foran gårdene. Alle landsbyer havde brug for sådan en plads til blandt andet gadekæret. Forten kunne være stor eller lille. Nogle steder var den måske bare en udvidelse af landsbygaden. En række landsbyer har imidlertid store forter, som er afgørende for byplanen. Forterne kan være kvadratiske, rektangulære eller cirkulære. Gårdene ligger normalt på præcist afstukne parceller rundt om forten. I landsbyfællesskabets tid tilhørte forten alle, og den måtte kun udnyttes til fælles formål som for eksempel gadekær og smedje. Efter udskiftningerne er forterne de fleste steder blevet bygget til.