Volmersgade


Jernbaneoverskæringen for enden af Volmersgade, set fra Jernbanegade, 1907. Huset bag bommen er frk. Michelsens Skole, Volmersgade nr. 8. Fotograf: H.P. Jensen.


Volmersgade nr. 5, 1907. Husets ejer, smed P. Svanberg, havde både værksted og privatbolig i ejendommen. Fotograf: H.P. Jensen.


Hjørneejendommen Dæmningen 64 - Volmersgade 1, 1959. Foran møbelhandler Willy Ibs forretning holder parkerede biler på Vomers Plads.


Volmersgade nr. 4 først i 1970'erne. Ejendommen, der ejedes af Vejle Kommune, blev revet ned i 1975.


Volmersgade med Vor Frelsers Kirke i baggrunden o. 1925. Ejendommen i venstre side, Volmersgade 5, blev som gadens sidste nedrevet o. 1985.


Volmersgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter købmand Woldemar, der havde ejet den eng, hvorpå gaden blev anlagt i 1858.