Voldtofte Skov


Voldtofte Skov, hulveje-1. Voldtofte Skov, hulveje-1


Voldtofte Skov, hulveje-2. Voldtofte Skov, hulveje-2


Voldtofte Skov, hulveje-3. Voldtofte Skov, hulveje-3

Intro

I Voldtofte Skov på det sydvestlige Fyn er der adskillige parallelle hulveje. Vejene krydser skoven fra øst til vest. Hulveje opstår, når færdslen følger de samme ruter gennem århundreder. For eksempel valgte de fleste den nemmeste vej over vandløb og bakker...

I Voldtofte Skov på det sydvestlige Fyn er der adskillige parallelle hulveje. Vejene krydser skoven fra øst til vest. Hulveje opstår, når færdslen følger de samme ruter gennem århundreder. For eksempel valgte de fleste den nemmeste vej over vandløb og bakker. Efterhånden slider trafikken en hulning i terrænet. Hulveje er svære at datere, fordi de ligger uden tilknytning til andre anlæg. Vejene i Voldtofte Skov kan stamme fra oldtiden eller måske fra middelalderen. I hvert fald fortsætter den ene vej nord for skoven i en brolagt vejbane. Den ligger dog under mulden og kan ikke ses. ''Op at køre fra oldtid til middelalder'' Arkæologiske fund fortæller meget om de transportmidler, man har brugt på vejene. Der er for eksempel fundet hjul, vognstænger og andre vogndele fra både oldtid og middelalder. Vi har også afbildninger af vogne på billedtæpper, kalkmalerier, bøger og lignende fra middelalderen og vikingetiden. I oldtiden brugte man tohjulede kærrer med skivehjul, som blot er udskårne træskiver uden eger. I jernalder og middelalderen har man desuden haft firhjulede vogne med vognkasser af tremmer eller fletværk til transport af varer og personer. Hjulene var enten skivehjul sammensat af tynde planker eller jernbeslåede hjul med eger. De blev oftest trukket af heste. Man har også haft tohjulede kærrer til arbejdsvogne og trækslæder til transport over korte afstande.