Voldstedet ved Palsgaard
Intro

Ved Pals nær Bøgeskov ligger et voldsted, som består af en rund borgbanke på cirka 25 meter i diameter.

Der er spor efter voldgrave omkring borgbanken. Borgens egentlige formål er ukendt, men baseret på de efterladte spor kan man give en forsigtig tolkning. I første del af 1300-tallet var landet præget af uro, og kongemagten var svag – og endda fraværende i perioder. De usikre tider gjorde at stormændene havde brug for et sikkert tilflugtssted, og det kan have været formålet med borgen. Den kan altså have tilhørt en lokal stormand, der opførte borgen på denne tid. Hvis denne teori holder, kan borgen være blevet nedlagt og revet ned i forbindelse med Dronning Margrethe I’s borgforbud i 1396, der medførte at mange private borge blev revet ned.