Voldsted ved Kongshøj Å

Intro

Sydvest for Ørbæk ligger et lille, velbevaret voldsted fra middelalderen. Det består af en central keglestubformet banke, hvorpå det tårn har stået, som var borgens sidste tilflugtssted.

Mod vest lå borgens forborg, som rummede ladegården. Bygningerne på forborgen var ikke beregnet på forsvar, men på landbrug og beboelse. Forborgen var dog også i nogle tilfælde omgivet af grave og måske en palisagde. Det var herfra, man dyrkede sine marker og fik hverdagen til at fungere.

Forborgen på Kongshøj-borgen kan ikke ses i landskabet i dag, og da der ikke er foretaget arkæologiske undersøgelser på stedet, vides det ikke, om den har været befæstet.

Selve tårnbanken lå godt beskyttet bag et system af flere volde og grave, og mod nord løb Kongshøj Å, der her udgjorde et naturligt forsvar. Tårnet har været bygget af træ, eller måske endda af sten.

Mange forbinde en middelalderborg med høje mure, tårne og kamtakkede gavle. De små borge med centralt tårn på én banke og de øvrige bygninger beliggende på en anden banke er imidlertid den mest almindelige type borg i middelalderens Danmark.

Typen findes allerede i 1100-tallet i udlandet, men i Danmark ser det du til, at man bygger disse borge i 1300-tallet. Netop 1300-tallet var en meget urolig periode i Danmark, hvor landet efterhånden blev pansat til forskellige udenlandske stormænd, og en periode var der slet ingen konge. Den lokale stormand kan have set en vis fordel i at befæste sig i det lovløse land.

Der kendes ikke noget til Kongshøjs historie, ej heller hvornår den er revet ned.

Stedet er offentligt tilgængeligt, om man kan parkere ved den nærliggende gård, hvorefter man må gå de sidste ca. 300 meter ned til voldstedet.