Voldsted ved Boller


Sandstensrelief med Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstjernes våbenskjolde indmuret i østfløjen. ©Horsens Museum


Fragment af bordeauxrødt tapet med et udstanset liljemønster. Under mønsteret har ligget et blåt tapet. Konservatoren har bemærket, at udstansningen formodentlig er sket sekundært, fordi sølvkræ har spist de limede dekorationsfelter. ©Horsens Museum

Intro

For omtrent 700 år siden lå her et lille befæstet anlæg. Det var i den urolige og borgerkrigslignende periode i 1300-tallet, da Erik Menved var konge af Danmark

Fæstningsanlægget
Fæstningsanlægget ved Boller har langt fra været samme type monumentale bygningsværk, som man kender det fra kongens borg Bygholm. Det tidligste voldsted ved Boller har i virkeligheden nok mere haft karakter af en befæstet gård, end det har været en egentlig borg. Det befæstede anlæg har formentlig været omgivet af en palisade af træ, og desuden har den svært tilgængelige placering på en lille banke i et vådområde ydet fæstningsværket ekstra beskyttelse. Det ældste fæstningsanlæg kender man imidlertid kun meget lidt til — bl.a. fordi anlægget aldrig er blevet arkæologisk undersøgt. Desuden blev det nye Boller Slot opført på samme sted som det ældre befæstede anlæg, og opførelsen af slottet har formentlig ødelagt mange af sporene af det ældste fæstningsbyggeri på stedet.

Boller Slot
Det nuværende Boller Slot stammer i sin kerne fra 1500-tallet. Flere ombygninger i 1700-tallet har dog givet slottet et præg af barokstil. I 1400-, 1500- og 1600-tallet var slottet ejet af de kendte adelsslægter Gyldenstjerne og Rosenkrantz. Længere op i tiden ejedes slottet af slægten Friis. Boller Slot ejes i dag af Horsens Kommune, og har siden 1965 fungeret som plejehjem - der er derfor ikke offentlig adgang til selve slottet.
Fund
I gul stue på Boller Slot er fundet to fragmenter af tapet. Det ene fragment er bordeauxrødt med et udstanset liljemønster. Under mønsteret har ligget et blåt tapet. Konservatoren har bemærket, at udstansningen formodentlig er sket sekundært, fordi sølvkræ har spist de limede dekorationsfelter.

1000 år gammelt egetræ
I slotsparken står i øvrigt et hult egetræ, der er omkring 1000 år gammelt! Egetræet var altså allerede omtrent 300 år gammelt, da man opførte det første befæstede bygningsværk ved Boller — så mon ikke kun det skyldes et tilfælde, at den store eg ikke endte sine dage som tømmer i voldstedets palisadehegn?

Området omkring Boller Slot
I slotsparken kan man se den 1000 år gamle eg.
Havebotanisk Forening har anlagt en japansk have i parken, og for de blomsterinteresserede er der mulighed for at studere forskellige roser, pelargonier og meget mere.
Boller Vandmølle ligger cirka 0,5 km vest for Boller Slot.