Voldsted ved Aller


voldstedet set fra nord

Intro

Et muligt voldsted fra middelalderen

Dette formodede voldsted ligger svært tilgængeligt og det er ikke let at komme helt ind til voldstedet. Det kan dog tydelig ses fra Allervej, hvor vejen krydser Taps Å. Stedet består af en naturlig smal landtange i engen omkring Taps Å. Den yderste spids af tangen er afskåret ved en smal 14 meter bred voldgrav, hvorved der dannes to banker. Den østligste . som er tårnbanken, er ca. 22 x 13 meter stor og ca. 1,5 meter høj. Den vestligste, som udgør gårdbanken, er næsten 70 meter lang og 23 meter bred og omtrent 3 meter høj. Der kendes næsten intet til voldstedets historie, og der er ingen efterretninger om fund og undersøgelser på stedet. Spørgsmålet er om der i det hele taget er tale om et voldsted? Indtil der har været foretaget undersøgelser på stedet, kan dette spørgsmål ikke besvares med sikkerhed.