Voldsted i Trelde


Banken set fra syd


Voldstedet set fra øst

Intro

Syd for gården Palsgård i Trelde ligger dette fine lille voldsted.

Små 200 meter sydvest for Palsgård i Trelde ligger et voldsted, hvis historie er stort set ukendt. Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 30 meter i diameter som hæver sig 2,50 til 1 meter op over det omgivende terræn. Banken er omgivet af en 7-8 meter bred voldgrav ved foden, omgivet på de tre sider af en 10 – 15 meter voldgrav, der mod nordvest munder ud i et fugtigt engdrag som i dag er en sø. Der findes en ældre efterretning om fund af munkesten på stedet og det er muligt voldstedet er identisk med det såkaldte Næsseslot, som skulle ligge ved Trelde. Måske er der en kerne af sandhed i de mange gamle sang og myter, der findes om egnens mest berygtede person ved navn grev Trolle. Han skulle have bygget en borg på Trelde Næs i middelalderen og været en berygtet sørøver og røverkonge. Fra borgen sejlede han ud og røvede skibe langs landets kyster.