Volderslev


Bystævnet i Volderslev. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Volderslev er nævnt første gang omkring 1300 i formen Valdersløff. Forleddet er en form af mandsnavnet Waldar. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.