Voldby Voldsted

Intro

Voldstedet i Voldby er aldrig blevet undersøgt til bunds, men sagnet lyder, at det har været tilholdssted for pirater, som hærgede de danske kyster under Kong Menved.

Voldstedet ved Voldby er, meget optimistisk, tolket som et voldsted, ud fra overleverede sagn om, at her skulle være et tilhørssted for sørøvere. Stedet er aldrig undersøgt, men disse sagn kan måske have deres rødder i de urolige tider på Erik Menveds tid, hvor de fredløse på Hjelm hærgede de danske kyster.