Voldby


Voldbygård, Voldbyvej 11, ca. 1915. Billedet tilhører Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Voldby er nævnt første gang 1295 i formen Wolby. Forleddet er navneordet wall, måske i betydningen græsgang. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.