Voerbjerglund

Intro

Fik selvstændigt vejnavn den 8. juni 2006. Teknisk Forvaltning ønskede, at alle kolonihaver skulle have selvstændigt vejnavn, så hvert hus/have kunne få en entydig adresse, bl.a. mhp alarmeringstilfælde.

Teknisk Forvaltning