Viumgård


Viumgaards hovedbygning blev bygget i 1868, men gården er langt ældre og kendes tilbage fra 1500-tallet. Foruden hovedbygningen er også et større kompleks af avlsbygninger, hvor de ældste bygninger blev opført i 1875.

Intro

Viumgaard ligger sydøst for Ringkøbing Fjord og kendes tilbage fra 1500-tallet. I midten af 1600-tallet ejede familien Galt gården indtil Knud Henrik Galt blev myrdet af en bonde. Mellem 1768 og 1868 var gården delt i to halvdele, men blev samlet igen under Clemens Sejrup.

''Historien om Viumgaard'' Viumgaard kendes fra 1579, hvor adelsmanden Tyge Kruse ejede gården og havde bortfæstet den til to bønder. I 1646 overtog Knud Galt Viumgaard, og gården gik derefter i arv i familien indtil barnebarnet Knud Henrik Galt blev myrdet af en bonde i 1698. Halvbroderen Oluf Krabbe overtog herregården, og han solgte den efterfølgende til sin svoger. I 1706 endte gården på tvangsauktion. I 1760 købte Hans Vilhelm Rosenvinge herregården. Som et af de første steder i landet blev fæstegårdene herefter solgt til de lokale bønder, der nu blev selvejere. I 1766 solgte han også selve Viumgaard. Fra 1768 blev Viumgaards jorder delt af Mathias og Søren Christensen, og det fortsatte formentlig sådan i den efterfølgende periode. Ikke før 1825 blev jorden opdelt i to parceller under ejerne Hans Christensen og Hans Nielsen Sejrup. I 1868 blev jorden igen samlet, da Clemens Sejrup, der ejede den ene parcel, opkøbte den anden parcel. Efter en brand i 1910 solgte han gården til Lorenz H. Petersen, som solgte en del jord fra og udstykkede resten. Anders Andersen købte hovedparcellen og genopbyggede gården. Han måtte få år senere sælge den tilbage til Lorenz H. Petersen, som igen hurtigt solgte den i 1913. ''Markante ejere'' 1579-1610: Tyge Kruse 1685-1698: Knud Galt 1760-1766: Hans Vilhelm Rosenvinge 1868-1910: Clemens Sejrup Læs mere om Viumgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/viumgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen blev opført i 1868 og er grundmuret med røde mursten og fremstår hvidpudset med rødt tag. Hovedbygningens to sidefløje er i to etager. ''Omgivelser'' Hovedbygningen og avlsbygningerne ligger på hver sin side af Viumgårdsvej. Omkring Viumgaard ligger marker, og mod nordvest finder man Ringkøbing fjord. De ældste avlsbygninger blev bygget i 1875. ''Bygninger og gods'' 1760: Fæstegårde frasolgt 1868: Hovedbygning opført 1875: Avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Viumgårdsvej 2, 6893 Hemmet Kommune: Ringkøbing-Skjern Tidligere: Ringkøbing amt, Nørre Horne, Vium sogn Ejer: Jens Krogh (2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: Ager 85ha, eng 10ha, skov 5ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Ikke fredet (2016)

''English'' Viumgaard is located in the western part of Jutland southeast of Ringkøbing Fjord and is first known in the 16th century. In the 17th century it was owned by the family Galt until a peasant killed the owner Knud Henrik Galt in 1698. In 1766 Viumgaard was ene of the first manors in Denmark to be dissolved, when the copyhold farms was sold off the estate. The former tenants serving under a copyhold, thus became freeholders. In 1768 the manor itself was split up, but in 1868 the two halves were again merged into one under the ownership of Clemens Sejrup.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''