Vittarp Skole


Vittarp Skole

Intro

Vittarp Skole, Vittarpvej 70, blev opført i 1887 og nedlagt i 1958. På skolen var der ansat en uddannet "seminarist", som dog også fik hjælp af en "øvet bondekarl" til de yngste børn.

Vittarp Skole blev opført i 1887, men historien om skolen går længere tilbage.

1842 blev skolevæsenet i Lunde-Outrup Sogne omordnet. Det kom til udførelse i 1843-1844-1845 og 1854, hvor der blev opført skolebygninger i Frøstrup og Vittarp. Før den tid var der fire skoler i Outrup Sogn de var nu reduceret til to. Det var den tids centraliserng

Der var fælles lærer for de to skoler. Læreren, der skulle være "seminarist", underviste de store klasser hveranden dag i Vittarp og hveranden dag i Outrup. Sådan var det om vinteren, men om sommeren havde han alle klasser, også de mindste årgange. De yngste børn måtte om vinteren nøjes med at blive undervist af en "en øvet bondekarl". I 1887 oprettedes et vinterlærerindeembede og enelærerembede, og så det var slut med at dele lærer med Outrup.

I 1958 blev skolen nedlagt. En kort overgang herefter fungerede gymnastiksalen som forsamlingshus, og derefter som beboelse og værksted, hvor der fremstilledes vugger. Bygningen brændte ned engang i 1970erne og blev ikke genopført. Selve skolebygningen og førstlærerboligen blev solgt til private.

Kilde: "Outrup Sogn før 1935"