Vitskøl Kloster (Bjørnsholm)


Vitskøl Kloster. Vitskøl Kloster


Vitskøl Kloster ruiner . Vitskøl Kloster

Intro

Vitskøl Kloster var i middelalderen beboet af munke fra Cistercienserordenen. Det blev oprettet i 1158 af kong Valdemar den Første og ærkebiskop Eskil. På latin kaldte munkene klosteret Vitae Schola, "Livets Skole", en poetisk omskrivning af stedets danske navn...

Vitskøl Kloster var i middelalderen beboet af munke fra Cistercienserordenen. Det blev oprettet i 1158 af kong Valdemar den Første og ærkebiskop Eskil. På latin kaldte munkene klosteret Vitae Schola, "Livets Skole", en poetisk omskrivning af stedets danske navn. Cistercienserklosteret i Vitskøl kom til at eje meget jord i Nordjylland i middelalderen og det fik stor kulturel indflydelse i regionen. Efter Reformationen i 1536 blev klosteret omdannet til herregård, der fra 1573 fik navnet Bjørnsholm. Vestfløjen af det gamle kloster står endnu. Der indgår også gammelt murværk i østfløjen. Ruinen af klosterkirken er dog det mest iøjnefaldende. ''Letpåklædte kvinder jager munke på flugt'' Cistercienserklosteret i Vitskøl blev oprettet af munke på flugt fra Sverige. Den svenske dronning Christina fordrev munkene fra deres kloster i Varnhem. Hun fik hjælp af lokale kvinder, der tog meget usædvanlige metoder i brug. Dels kravlede kvinderne over klostermuren og forrettede deres nødtørft, og de stillede sig op kun iført undertøj, når munkene gik påskeprocession. Til sidst blev det for meget for cisterciensermunkene, og de begyndte hjemrejsen til Frankrig. Undervejs mødte de imidlertid den danske ærkebiskop Eskil. Han fik kong Valdemar til at skænke dem jord til et kloster i Vitskøl. Dér gik kvinderne tilsyneladende knapt så udfordrende klædt.