Vissingsgade


Vissingsgade set fra Nørregade, 1890'erne. Fotograf: L. Busk.


Metodistkirken - Sct. Pouls Kirke, Vissingsgade 15, o. 1900. Forbygningen fra 1876 var i 1892 blevet udvidet med kirkesal og klokketårn.


Julebelysning i Vissingsgade 1968. Fotograf: Allan Simonsen.


Hjørnet af Vissingsgade (tv) og Dæmningen (th), 1911. Hjørneejendommen er sodavandsfabrikant P.C. Nielsens privatbolig. Fotograf: H.P. Jensen.


Vissingsgade nr. 9, 11 og 13. I baggrunden Sct. Pouls Kirkes tårn, 1989. Fotograf: E. With-Pedersen


Vissingsgade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter partikulier Søren Wissing, der var tidligere ejer af den jord, hvorpå gaden blev anlagt.

Søren Wissing, der boede i Nørregade, solgte den sydligste del af sin ejendom til byen sammen med retten til at anlægge en vej over hans enghave nord for Midtåen, fra Nørregade til kirkegården.

Gaden, der blev anlagt i 1853-1854, blev ført over Mølleåen ad en simpel bro uden gelænder. Vissingsgade blev den første sidegade til Nørregade.

I 1864, da partikulier Søren Wissing var borgerrepræsentant under den prøjsiske besættelse af Vejle, lod general Wrangel ham arrestere, fordi byen undlod at betale en pålagt bod på 50.000 prøjsiske daler for påståede tab.