Visselbjerg hovedgård


Visselbjerg som moderne kvæggård. 2012


Gårdspladsen med familien Knudsen omkring 1932.


Luftfoto af Visselbjerg omkring 1930 med de stråtægte driftsbygninger og det gamle store stuehus. Stuehus blev som det sidste nedrevet i 1974.

Intro

Herremanden på Visselbjerg Hans Munk blev i 1616 halshugget i København for utugtig omgang med 3 søstre. Fra middelalderen og frem til omkring 1770 var Visselbjerg den største og domminerendeejendom mellem det nuværende Esbjerg og købstaden Varde.

I 1974 blev de sidste rester af hovedgårdens stuehuset nedrevet og erstattet af et moderne parcelhus, og orkanen d. 3. december gjorde det af med de sidste rester af de gamle driftsbygninger.

I dag vidner kun den fredede træbevoksede slotsbanke bag ved gården om fortids storhed.

Frem til reformationen hørte Visselbjerg under Ribe Stift og de ældste skriftelige omtaler af hovedgården stammer fra omkring 1485.

Gården er dog formodentlig meget ældre. Dendrokronoligisk undersøgelse af stolpestykker fremgravet af Varde Museum i 1974 i.f.m. nedrivning af stuehus kan dateres tilbage til ca. 1220.

Kronen afhændende i 1567 herregården til Jørgen Munk, og det var hans søn Hans Munk, der i 1616 under Christian d. IV blev henrettet for utugtig omgang med 3 søstre.

Frem til 1759, hvor Sebastion Wøldige erhvervede gården, var ejerne af Visselbjerg primært forskellige adelsslægter.

Wøldike benyttede de første nye landboforordringer fra 1769 til at begynde på udstykning af herregården, og fik bevilget en periode med skattefrihed mod at bygge 6 arvefæstegårde og 2 boelsteder.

De 6 arvefæstegårde blev til en lille landsby 1,2 km nord for Visselbjerg, og landsbyen blev opkaldt efter Wøldikes hustru Vibeke.


Jørgen Munk 1567 Hans Munk 1590 Sebastian Wøldike 1759 Michael Stefan Nielsen 1996 - ejer stadig gården

Skads Herred af Olav Nielsen 1860
Trap Danmark, alle udgaver
Fra Ribe Amt, fl.a. Bue Kaae, Søren Manøe m.fl.


''Publiceret''