Viskum


Viskums hovedbygning er et trefløjet anlæg fra 1780 med et fremtrædende midterparti på hovedfløjen. Ejerne i 1800-tallet var succesfulde landmænd. Måske det er derfor, man omkring 1860 byggede en udløberfløj til hovedbygningens nordlige fløj.

Intro

Øst for Viborg ligger herregården Viskum, der i middelalderen hørte under Viborg bispestol. I slutningen af 1600-tallet blev Viskum købt af slægten Skeel og indgik indtil 1749 i Gammel Estrups store godssamling. Meget jord er med tiden blevet solgt fra, men gården bruges stadig til landbrug i dag.

''Historien om Viskum'' Viskum hørte i middelalderen til Viborg bispestol. Med reformationen kom gården under kronen, der i 1579 skilte sig af med Viskum. Herregården har herefter været i privat eje. I slutningen af 1600-tallet var flere af Viskums ejere i store økonomiske vanskeligheder. Godset endte på offentlig auktion i 1695. Jørgen Skeel til Gammel Estrup købte gården, der nu blev indlemmet i et af landets største godskomplekser. Man sagde, at Skeel’erne på Gammel estrup kunne ride fra Grenå til Viborg på egen jord. Viskum var en af fire herregårde, som greve Jørgen Scheel måtte sælge. I 1749 overtog derfor Hans Christensen Juul gården. Barnebarnet, Hans Christensen Juul, fik i 1795 kongelig bevilling til at sælge det betragtelige antal fæstegårde. Efter frasalget blev det resterende gods i 1800-tallet et veldrevet landbrug, hvor der blev investeret i forbedringer i produktionen. Hans Helmuth Lüttichau, der overtog gården i 1897, var tillidsmand for landbruget på Viborgegnen. Efter han overtog det store gods Tjele fra sin far, blev Viskum i 1915 udskilt fra godset og har siden været drevet som en selvstændig gård. ''Markante ejere'' -1536: Viborg bispestol 1536-1579: Kronen 1731-1749: Jørgen Scheel 1788-1839: Hans Christensen Juul 1897-1915: Hans Helmuth Lüttichau Læs mere om Viskum på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/viskum danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen er et trefløjet anlæg i én etage med hvidkalkede fløje i grundmur fra omkring 1780. Den sydlige fløj er muligvis af ældre dato, mens omkring 1860 blev der tilføjet en udløberfløj til nordfløjen. Midt på hovedfløjen er et stort halvrundt indgangsparti dekoreret i klassicistisk Louis-Seize-stil. ''Omgivelser'' Ved siden af hovedgården ligger Viskum Kirke, hvis tårn er opført i 1778 af Viskums ejer Christen Hansen Juul. I en lille lystskov vest for Viskum står en mindesten, der er rejst i 1890 af beboerne i Viskum, Vejrum og Ørum sogne for Viskums ejer Hans Helmuth Lüttichau. Her står også en mindestøtte med obeliskformet granitstøtte med marmormedaljon af Frederik 5. (1746-1766) efter kongens besøg på Viskum. ''Bygninger og gods'' 1695-1749: Viskum lagt under Gammel Estrup 1780: Hovedbygning opført 1795: Fæstegårdene frasælges 1860: Udløberfløj til hovedbygningens nordfløj opført 1915: Viskum frasolgt stamhuset Tjele

''Fakta'' Adresse: Østervangsvej 28, 8830 Tjele Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Sønderlyng herred, Viskum sogn Ejer: Villy Jensen (2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: Ager 187ha, eng 69ha, skov 77ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet (2016)

''English'' The manor Viskum east of Viborg dates back to the Middle Ages. The manor was part of the diocese of Viborg until the reformation in 1536 when most land owned by the Catholic church was handed to the king. From 1695 until 1749 it was part of the house of Skeel who at that time owned extensive areas in Central Jutland. After 1795 most of Viskum copyhold land was sold but the manor continued as a large estate. It is still used for farming to this day.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''