Visby Mølle


Visby Møller. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Af Visby Mølle er i dag kun selve hovedbygningen bevaret, mens møllen for længst er nedrevet.

Af Visby Mølle er i dag kun selve hovedbygningen bevaret, mens møllen for længst er nedrevet. Den karakteristiske hovedbygning blev opført i 1898 og er løbende blevet moderniseret. Møllen blev opført i 1863 af Frederik Høybjerg, og i 1875 solgte han møllen til Johannes Schmidt. I 1887 købte C. O. Drehn møllen og hans søn, Carl Otto Drehn, arvede møllen i 1912.

Han faldt dog i Første Verdenskrig og enken drev møllen videre indtil 1917 og giftede sig med Frederik Damgaard, der derefter overtog driften. I 1927 blev vindmøllen suppleret med eldrift. Møllen havde et vindfang på 22 meter. Visby Mølle var også en lille landbrugsejendom, og i 1930erne var der 9 tdr. land til møllen. I 1992 var der 8 ha. jord til gården, hvoraf 2½ ha. var engarealer. På det tidspunkt var driften koncentreret om fåreavl.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I A
Sønderjyske Møller, Erhvervsforlaget 1934